25 sep: Framtidsakademin – Aktiv användning av solenergi i framtidens energisystem


Välkommen till en ny termin med Framtidsakademin med temat “Morgondagen”. I höstens framtidsakademi tar vi oss an tre teman som alla syftar framåt. Är solceller en viktig framtidslösning? Hur ser våra ungdomar på sin framtid och hur kan vi studera framtiden så att den påverkar våra val idag? Välkomna till tre spännande och viktiga föreläsningar!

Terminens första föreläsning hålls av Charlotte Platzer Björkman, Uppsala universitet:

Aktiv användning av solenergi i framtidens energisystem

Mängden solenergi som når jorden är enorm. Det gäller också Sverige även om årstidsvariationerna är stora. Charlotte Platzer Björkman berättar om olika tekniker för att omvandla solenergi, som solceller, solvärme och koncentrerad solkraft och diskuterar vilken roll solenergi kan spela i framtidens energisystem.

Charlotte Platzer Björkman är professor i fasta tillståndets elektronik och forskar på tunnfilmssolceller vid Ångströmlaboratoriet i Uppsala.

När: 25 september, kl 18.00-19.00
Var: Mallas sal, Stadsbiblioteket Uppsala

Framtidsakademin är ett samarbete mellan Folkuniversitetet och CEMUS, vid Uppsala universitet och SLU. Syftet med samarbetet är att sprida aktuell forskning till intresserade människor utanför universitetets väggar. Verksamheten finansieras med stöd från Folkuniversitetsföreningen.