Feb 28: Framtidsakademin – Vad är faktaresistens och hur kan den botas?


Framtidsakademin gästas denna månad av Åsa Wikforss, professor i teoretisk filosofi vid Stockholms universitet.

Vad händer med kunskapen när människor inte litar på forskare och etablerade medier? Hur påverkar detta det offentliga samtalet och hur kan vi nå bortom tvivlet?

Tid: Onsdag den 28 februari, kl 18-19
Plats: Stadsbiblioteket, Svartbäcksgatan 17
Åsa Wikforss är professor i teoretisk filosofi vid Stockholms universitet. Hennes forskning rör språk, medvetande och kunskap. Åsa har medverkat i debatter om kunskapsresistens i en rad olika forum i Sverige de senaste åren.

Framtidsakademin
 är ett samarbete mellan Folkuniversitetet och CEMUS och arrangeras tillsammans med Stadsbiblioteket i Uppsala. Verksamheten finansieras med stöd från Folkuniversitetsföreningen.