Klimatet i kulturen – litteratur, konst, musik och film


Datum: 30 augusti 2021 – 16 januari 2022

Sista anmälningsdag: 30 april 2021

Plats och upplägg: Eget arbete med träffar (1 inledande heldagsträff under första veckan i september och 1 avslutande heldagsträff i januari, totalt 1 dag i veckan, 20% av en heltid) eller distansundervisning

Avgift: xx xxx kr exklusive moms (kurslitteraturen ingår)

Notera att detta är en uppdragsutbildning vilket betyder att din arbetsgivare ska stå för kursavgiften. Privatpersoner får inte köpa uppdragsutbildning (se förordning 2002:760).

Anmäl dig här >>

 

Om utbildningen

Den här utbildningen fokuserar på och utforskar hur olika kulturella uttrycksformer behandlar en av vår tids största, existentiella utmaningar: de nu pågående och framtida klimatförändringarna. Utifrån olika teoretiska verktyg och tvärvetenskapliga tolkningsmodeller arbetar vi i utbildningen med olika praktiska, inspirerande exempel inom skönlitteratur, poesi, film, teater, musik och konst. Innehållet kan fokusera mer på en viss uttrycksform beroende på din organisations inriktning, och upplägget kan kombinera allt från studiebesök, litterära diskussioner i en bokcirkel, praktiska workshops och reflexiva processer. Utbildningen kan anpassas utifrån om din organisation huvudsakligen arbetar med vuxna eller barn.

Vem är utbildningen till för?
Utbildningen riktar sig till som är kulturarbetare inom olika områden, bibliotekarier, museipersonal, lärare, fritidspersonal, anställda inom kulturmyndigheter och stiftelser.

Vad får du med dig?

  • En uppdaterat, övergripande introduktion gällande klimatförändringar och arbetet för ett hållbart samhälle.
  • En övergripande bild och förståelse av olika kulturella uttrycksformer inom klimatområdet.
  • Olika teoretiska och praktiska verktyg för arbeta med klimat och kultur.
  • Förmåga att organisera olika typer av verksamhet som kombinerar klimat och kultur.
  • Förmåga att leda diskussioner, samtal och praktiska tillfällen om klimat och kultur.

Upplägg
Eget arbete med träffar: 1 inledande heldagsträff under första veckan i september (vecka 35) och 1 avslutande heldagsträff i januari (vecka 2), total studietid 1 dag i veckan, 20% av en heltid.

Kursledare
Daniel Mossberg, samverkansansvarig CEMUS Forum och samverkan, leder planeringen och lägger upp utbildningen tillsammans med dig som beställt utbildningen. Utifrån dina önskemål, intressen och behov engageras särskilt utvalda gästföreläsare och workshopledare med forsknings, pedagogisk eller praktisk erfarenhet inom området.

Litteratur och resurser
Inom utbildningens område finns en mängd olika böcker, filmer och annat material att bygga på. Följande kurslitteratur används under hösten 2021:

Magnason, Andri Snær (2021). Om tiden och vattnet: en berättelse om vår framtid. Stockholm: Norstedts
Atwood, Margaret (2014). Oryx och Crake. Stockholm: Norstedts
Tsing, Anna Lowenhaupt, Gan, Elaine & Bubandt, Nils (eds.) (2017). Arts of Living on a Damaged Planet: Ghosts and Monsters of the Anthropocene. Minneapolis: University of Minnesota Press

 

Upplägg och CEMUS modell för uppdragsutbildning

Våra utbildningar bygger vidare på CEMUS utbildningsmodell med studentledda kurser med särskilt inbjudna gästföreläsare och pedagogiskt nyskapande lärandeprocesser. Innehållet kan skräddarsys helt utifrån din organisations behov eller så kan du välja en av utbildningarna ovan. Upplägget kan vara mer fokuserat på gästföreläsningar av experter inom området eller vara mer inriktat på interaktiva arbetsprocesser och diskussioner.

Utbildningarna kan vara mer i formen av intensiva heldagar eller en längre process över flera månader med ett antal träffar, intyg utfärdas alltid och utbildningarna kan ge högskolepoäng om det efterfrågas. Inga specifika förkunskaper krävs, men mer introducerande utbildningar kan byggas på med mer specialiserade inriktningar. Innehåll, upplägg och tema tas fram tillsammans med dig och din organisation i samarbete med kurssamordnare vid CEMUS som sen bjuder in olika forskare, aktörer och facilitatorer.

Läs mer här Vad är uppdragsutbildning? och här om CEMUS utbildningsmodell.Vill du veta mer? Kontakta
Daniel Mossberg
Samverkansansvarig CEMUS Forum och samverkan
daniel.mossberg[a]cemus.uu.se
073-065 02 28