Sena inlämningar/ late submissions CEMUS (English below) Om du har en eller flera oavslutade CEMUS-kurser som du vill göra klart kan du vid fyra tillfällen per år lämna in sena […]

Late submissions and Re-submissions at CEMUS
Welcome to a special Café com Paulo Freire on Mental Health in a Crazy World! In collaboration with Coffee with Paulo Freire International. Fika/coffee-conversation on mental health, different challenges in […]

Sep 1: Café com Paulo Freire on Mental Health in ...


Join us for the Café com Paulo Freire fika-conversation series autumn 2022, in CEMUS Library and online! The conversation is convened and facilitated by Azril Bacal and Daniel Mossberg. Coffee […]

Autumn 2022: Café com Paulo Freire series