22 feb: Maria Persdotter om “Sömnbristens politik”


Maria Persdotter föreläser på Framtidsakademin

Verklig frihet för förutsätter att det finns verkliga platser där en kan utöva sina friheter. Det menar den liberala rättfilosofen Jeremy Waldron. Med avstamp i hans tankar kring hemlöshet och frihet, diskuterar Maria Persdotter hur Malmö stads agerande gentemot hemlösa EU-medborgare för den sammantagna konsekvensen att deras allra mest grundläggande rättigheter, så som rätten till sömn, förnekas.

Maria Persdotter är doktorand i urbana studier på Malmö högskola. Hon har under knappt två års tid följt Malmö stads agerande gentemot hemlösa EU-medborgare i staden. Nu kommer hon och föreläser om sin forskning på Framtidsakademin.

Tid: Onsdag den 22:a februari kl. 18:00-19:00
Plats: Uppsala stadsbibliotek
Föreläsningen är gratis och öppen för alla. Varmt välkomna!


Om Framtidsakademin

Framtidsakademin är en tvärvetenskaplig föreläsningsserie som behandlar forskning kring framtidsrelevanta frågor inom ramen för hållbar utveckling.Syftet med samarbetet är att sprida aktuell forskning till intresserade människor utanför universitetets väggar. Projektet har pågått sedan 2004 och är ett samarbete mellan CEMUS, Folkuniversitetet i Uppsala och Uppsala Stadsbibliotek.

Föreläsningarna är gratis och öppna för allmänheten och de hålls i regel kl. 18 sista onsdagen varje månad under terminerna på Stadsbiblioteket (Svartbäcksgatan 17). Vi bjuder in såväl forskare från Uppsala och andra delar av landet, som experter, journalister, författare och politiker att komma och berätta om sitt arbete under ett för terminen gemensamt tema.

Varmt välkomna att diskutera framtidens frågor med dagens forskare!


Tema våren 2017: “Vem har rätt till (bo)staden?”

Vilka tas hänsyn till när vi planerar för växande städer och offentliga rum? Vilka hamnar utanför och trängs undan? Hur undviker vi segregation och utanförskap? Vilka rättigheter har vi som hyresgäster, bostadsägare och medborgare? Frågor som dessa ligger till grund när Framtidsakademin under vårterminen 2017 tar sig an frågor om stadsplanering, bostadspolitik, gentrifiering, social rättvisa och mycket mer.