Global miljöhistoria, 7.5 hp


Höstterminen 2021, 50%, Campus, Dagtid

Anmälan på antagning.se »

Startdatum: 30 augusti 2021

Slutdatum: 27 oktober 2021

Sista ansökningsdatum: 15 april 2021

Anmälningskod: UU-19501 Anmälan

Undervisningsspråk: Svenska

Studieort: Uppsala

Urval: Betyg (67%) – Högskoleprov (33%)

Behörighet: Grundläggande behörighet

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Om kursen

Vad kan samtiden lära av mänsklighetens långa historia och dess relation till den omgivande miljön? Hur kan en miljöhistorisk förståelse bidra i det praktiska arbetet för en hållbar framtid?

Med utgångspunkt i samspelet mellan människa och natur ger kursen ett historiskt djup till dagens hållbarhetsproblematik och de senaste decenniernas diskussion om hur problematiken kan hanteras. Genom växlingar mellan ett generellt perspektiv och specifika nedslag i historien på olika geografiska platser, tecknas en helhetsbild av världens miljöhistoria. Särskilt fokus läggs vid tidsperioden 1700- 1900-talets miljöhistoria, med dess dramatiska förändringar av både ekosystem och människans livsbetingelser.

Kursen har två genomgående teman, där det första är att visa på hur världens historia hänger samman, att se samband och konsekvenser utifrån tvärvetenskaplig exempel. Genom användningen av olika kommunikativa verktyg och miljöhistoriska projektmetoder syftar kursen till att fördjupa förståelsen för hållbarhetsproblematiken och dess möjliga lösningar.

Det andra genomgående temat i kursen är att problematisera historieskrivandet och själva historien genom att granska historiska maktstrukturer samt ifrågasätta vilka som skrivit historien, ur vilka perspektiv och för vem? Kursens mål är att du ska få en översikt över den globala miljöhistorien, lära dig förstå miljöhistoriska processer, historiska maktstrukturer samt reflektera historiskt och kunna sätta det förflutna i relation till samtiden. Ett annat mål är att stimulera kritiskt tänkande och engagemang, genom både kursens innehåll och struktur.


<<< HUA Kursportal

Välkommen till kursen Global miljöhistoria 2021

Du hittar välkomstbrev, examinationsöversikt, schema och litteraturöversikt för kursen nedan. Det är bra om du läser igenom de dokumenten så snart du kan. Då kan du till exempel införskaffa kurslitteraturen i god tid före kursstart. 

När du blivit registrerad på kursen får du tillgång till Studium, där vi kommer att lägga ut all viktig information först. Det är också där du kommer hitta allt material under kursens gång.

Tveka inte att ta kontakt med oss om ni har några frågor.

Tveka inte att höra av er om det är någonting ni undrar över! Ha en skön sommar, så  ses vi i augusti!

/ Saga och Märta

saga.holmgren@cemus.uu.se