Global miljöhistoria, 7.5 hp


Höstterminen 2020, 50%, Campus, Dagtid

Anmälan på antagning.se »

Startdatum: 31 augusti 2020

Slutdatum: 25 oktober 2020

Sista ansökningsdatum: 15 april 2020

Anmälningskod: UU-19501 Anmälan

Undervisningsspråk: Svenska

Studieort: Uppsala

Urval: Betyg (67%) – Högskoleprov (33%)

Behörighet: Grundläggande behörighet

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Om kursen

Vad kan samtiden lära av mänsklighetens långa historia och dess relation till den omgivande miljön? Hur kan en miljöhistorisk förståelse bidra i det praktiska arbetet för en hållbar framtid?

Med utgångspunkt i samspelet mellan människa och natur ger kursen ett historiskt djup till dagens hållbarhetsproblematik och de senaste decenniernas diskussion om hur problematiken kan hanteras. Genom växlingar mellan ett generellt perspektiv och specifika nedslag i historien på olika geografiska platser, tecknas en helhetsbild av världens miljöhistoria. Särskilt fokus läggs vid tidsperioden 1700- 1900-talets miljöhistoria, med dess dramatiska förändringar av både ekosystem och människans livsbetingelser.

Kursen har två genomgående teman, där det första är att visa på hur världens historia hänger samman, att se samband och konsekvenser utifrån tvärvetenskaplig exempel. Genom användningen av olika kommunikativa verktyg och miljöhistoriska projektmetoder syftar kursen till att fördjupa förståelsen för hållbarhetsproblematiken och dess möjliga lösningar.

Det andra genomgående temat i kursen är att problematisera historieskrivandet och själva historien genom att granska historiska maktstrukturer samt ifrågasätta vilka som skrivit historien, ur vilka perspektiv och för vem? Kursens mål är att du ska få en översikt över den globala miljöhistorien, lära dig förstå miljöhistoriska processer, historiska maktstrukturer samt reflektera historiskt och kunna sätta det förflutna i relation till samtiden. Ett annat mål är att stimulera kritiskt tänkande och engagemang, genom både kursens innehåll och struktur.


<<< HUA Kursportal

Välkommen till kursen Global miljöhistoria 2020!

På den här sidan finner ni all information som rör kursen. Under rubriken “Senaste uppdateringarna” noterar vi när någonting har uppdaterats eller adderats i länkarna och filerna nedanför.

Kursen ges som fristående kurs och som samläsning med Hållbar utveckling A mellan vecka 36 och 43. Kursen innehåller 3 examinerande seminarier, varav ett en muntlig presentation samt en skriftlig slutinlämning.

Vi som jobbar med kursen nås lättast via mail
marta.bjork@cemus.uu.se
amanda.hadzidedic@cemus.uu.se

Tveka inte att höra av er om det är någonting ni undrar över!
/ Kursledningen – Märta & Amanda

 

 

 

Senaste nytt:

 

 

Schema & kursinfo

Schema

Välkomstbrev


Material från föreläsningar

 

Kurslitteratur

Litteraturöversikt

 

Övriga instruktioner

 

Examination

Examinationsöversikt

 

Material från tidigare kursomgångar


 

Materialbank

Här samlar vi texter, länkar, podd-avsnitt, lästips m.m. som på ett eller annat sätt anknyter till kursen. Det kan vara sådant som föreläsare tar upp eller rekommenderar, eller annat material som berör kursens teman. Har du något du vill dela med dig av till dina kursare? Maila oss så lägger vi upp det här!

 

Litteraturtips

Poddar och filmer

 

Artiklar och texter