Hållbar utveckling A, 30 hp


Höstterminen 2023, 100%, Campus, Dagtid

Sen anmälan på antagning.se »

Startdatum: 28 augusti 2023

Slutdatum: 14 januari 2024

Sista ansökningsdatum: 16 april 2023

Anmälningskod: UU-19512 Anmälan

Undervisningsspråk: Svenska

Studieort: Uppsala

Urval: Betyg (67%) – Högskoleprov (33%)

Behörighet: Grundläggande behörighet

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Om kursen

Vad innebär hållbar utveckling i både teori och praktik? Vilka strategier och metoder kan användas för att skapa en hållbar samhällsutveckling? Hur skiljer sig den vetenskapliga förståelsen av hållbar utveckling från den allmänna, massmediala bilden av hållbarhetsproblematiken? Hur kan man arbeta med och för hållbar utveckling?

Kursen utgår från att samhället och naturen tillsammans utgör ett komplext system som måste förstås utifrån ett tvärvetenskapligt och ämnesövergripande perspektiv. Globala förändringar och överlevnadsfrågor som klimatförändringar, sociala orättvisor och ekonomisk kris, kräver en integrerad ansats som förutsätter kunskaper om ekologiska, ekonomiska, politiska, historiska, sociala och kulturella förhållanden. Kursen fungerar som ett utmärkt komplement till de flesta yrkesområden och utbildningar, och bygger på studentaktiverande undervisningsformer och speciellt inbjudna gästföreläsare med stor erfarenhet inom området.

I kursen används också olika systemanalytiska redskap för att skapa en djupare förståelse för de globala hållbarhetsfrågorna, samtidigt som vi arbetar med kommunikation och i projekt för att finna och förmedla möjliga lösningar på de utmaningar mänskligheten står inför.

Helheten är större än delarna
Kursen består av tre tematiska moment om 7.5 högskolepoäng (hp) samt ett praktiskt tillämpat projekt om 7.5 hp:

  1. Global Miljöhistoria, 7.5 hp
  2. Välfärd, utveckling och globalisering, 7.5 hp
  3. Klimatet, energin och det moderna samhället, 7.5 hp
  4. Kommunikation och projektledning för hållbar utveckling, 7.5 hp

Undervisning och upplägg
Kursen börjar vecka 35 och omfattar totalt 30 hp, ges på helfart och dagtid, med enstaka föreläsningar på kvällstid.

Examination
Examinationen består dels av skrivuppgifter kopplade till de olika momenten och obligatoriska seminarier och dels av tillämpade examinationsuppgifter.

Välkommen till en intensiv och inspirerande A-kurs i hållbar utveckling på CEMUS!