Hållbar utveckling A, 30 hp


Välkommen till kurshemsidan för Hållbar utveckling A 2019!

Om du har frågor om kursen så tveka inte att höra av dig till oss i kursledningen. Vi nås på våra mailadresser lovisa.hakansson@cemus.uu.se och sofia.ostblom@cemus.uu.se.

/Lovisa & Sofia

 


Senaste nytt!

  • 14/1 KP: Nu finns kompletteringsuppgifter för workshops och redovisning på kurshemsidan.
  • 20/12 KP: Nu finns instruktioner för projektredovisningen upplagda på KP:s sida.
  • 19/11 KP: Nu finns instruktionerna för mentorsgrupperna (läsningen av de andras projektplaner) uppladdade på projektkursens sida.
  • 13/11 VUG: Nu finns instruktioner för komplettering av obligatoriska tillfällen/inlämningar/skrivuppgiften uppladdade på VUG-sidan. Kolla på dessa om du vet att du har missat något! 

Schema

Observera att för alla tider som inte anges med exakta minuter gäller akademisk kvart. Det innebär till exempel att ett tillfälle där det står 9-12 egentligen börjar 9:15.

Här finner ni schemat för period 1 (v.36-44) i pdf-format

Här finner ni schemat för period 2 (v.45-03) i pdf-format


Välkomstbrev, litteratur och examination 

Kursens välkomstbrev

Kursens litteraturöversikt

Kursens examinationsöversikt


Delkurser

Hållbar utveckling A består av 4 olika delkurser. Observera att delkurserna “Global miljöhistoria” & “Klimatet, energin och det moderna samhället” samläses med fristående kurser, klicka på länkarna nedan för att komma till respektive kurs. 

 

Om kursen

Vad innebär hållbar utveckling i både teori och praktik? Vilka strategier och metoder kan användas för att skapa en hållbar samhällsutveckling? Hur skiljer sig den vetenskapliga förståelsen av hållbar utveckling från den allmänna, massmediala bilden av hållbarhetsproblematiken? Hur kan man arbeta med och för hållbar utveckling?

Kursen utgår från att samhället och naturen tillsammans utgör ett komplext system som måste förstås utifrån ett tvärvetenskapligt och ämnesövergripande perspektiv. Globala förändringar och överlevnadsfrågor som klimatförändringar, sociala orättvisor och ekonomisk kris, kräver en integrerad ansats som förutsätter kunskaper om ekologiska, ekonomiska, politiska, historiska, sociala och kulturella förhållanden. Kursen fungerar som ett utmärkt komplement till de flesta yrkesområden och utbildningar, och bygger på studentaktiverande undervisningsformer och speciellt inbjudna gästföreläsare med stor erfarenhet inom området.

I kursen används också olika systemanalytiska redskap för att skapa en djupare förståelse för de globala hållbarhetsfrågorna, samtidigt som vi arbetar med kommunikation och i projekt för att finna och förmedla möjliga lösningar på de utmaningar mänskligheten står inför.

Helheten är större än delarna
Hållbar utveckling A består av tre tematiska moment om 7.5 hp samt ett praktiskt tillämpat moment om 7.5 hp:

1. Historiska perspektiv på miljö, utveckling och globalisering, 7.5 hp

2. Välfärd, utveckling och globalisering, 7.5 hp

3. Klimat, energi, ekosystem och resursanvändning, 7.5 hp

4. Kommunikation och projektledning för hållbar utveckling, 7.5 hp

Undervisning och upplägg
Kursen börjar 2 september 2019 och omfattar totalt 30 högskolepoäng (hp), ges på helfart och dagtid.

Examination
Examinationen består dels av skrivuppgifter kopplade till de olika momenten och obligatoriska seminarier (totalt 22.5 hp) och dels av tillämpade examinationsuppgifter (totalt 7.5 hp) som tar en problembaserad ansats där kursernas innehåll används för att arbeta med konkreta hållbarhetsfrågor. Några teman för hösten kommer att vara klimat, energi, mat, boende, politik, utveckling, rättvisa och olika sätt att arbeta med hållbar utveckling. I de projektbaserade tillämpade uppgifterna kommer vi att genomföra ett projekt i grupp kopplat till olika praktiska kommunikationsfärdigheter.

Välkommen till en intensiv och inspirerande A-kurs i hållbar utveckling på CEMUS!

 


Arkiv

Här finns allt material från Hållbar utveckling A 2018

Här finns allt material från Hållbar utveckling A 2017

Här finns allt material från Hållbar utveckling A 2016