Hållbar utveckling B, 30 hp


Vårterminen 2022, 100%, Campus, Dagtid

Anmälan på antagning.se »

Startdatum: 17 januari 2022
Slutdatum: 5 juni 2022
Sista ansökningsdatum: 15 oktober 2021
Anmälningskod: UU-69500 Anmälan
Undervisningsspråk: Svenska
Studieort: Uppsala
Urval: Högskolepoäng (max 165 hp)
Registrering: 16 december 2021 – 16 januari 2022
Behörighet: Hållbar utveckling A, 30 hp, eller motsvarande
Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift

Om kursen
Den här kursen vänder sig till dig som har läst Hållbar utveckling A vid CEMUS eller motsvarande kurser vid annan institution. Kursen består av fyra moment om 7,5 hp.

Värderingar, världsbilder och visioner 7,5 hp

Momentet omfattar en bred orientering till hållbarhetsområdet som behandlar och diskuterar värderingar, världsbilder, visioner, vetenskap, tvärvetenskap, makt, normkritik och argumentationsanalys kopplat till hållbar utveckling. Med hjälp av olika analysmetoder sammanfattas och diskuteras ett antal aktuella fallstudier som belyser olika aspekter av arbetet för en hållbar utveckling. Även skilda framtidsvisioner diskuteras löpande under momentet.

Teknik, makt och mänsklighetens framtid 7,5 hp
Momentet behandlar historiska, idéhistoriska och filosofiska perspektiv på teknologi. Tonvikt läggs vid synsätt på teknikens betydelse och funktion på samhällelig och individuell nivå samt teknikens möjligheter och begränsningar för att lösa miljö- och utvecklingsproblem. Vidare behandlas nya teknologier och dess samhälleliga konsekvenser. Detta innebär delvis att metoder för riskbedömning och teknikvärdering utvärderas och analyseras samt att ett maktperspektiv på teknikutveckling och användning anläggs.

Livsfilosofi och det moderna samhället 7,5 hp
Momentet behandlar livsfilosofins betydelse för hållbarhetsproblematiken. Uppfattningar om det goda livet i olika historiska epoker och skilda kulturer och religioner diskuteras. Det moderna samhällets värdegrunder samt människans natur, behov och moral granskas utifrån olika perspektiv. Forskning och teorier om lycka, livsstilar och existentiella grundsyner, reflektioner och egna erfarenheter behandlas, liksom visioner av det goda samhället.

B-uppsats i hållbar utveckling 7,5 hp
I momentet genomförs ett mång- eller tvärvetenskapligt uppsatsarbete inom hållbar utveckling. Utifrån egen inläsning av relevanta teorier, metoder och bakgrundsmaterial, samt löpande grupphandledning och undervisning, författas en självständig B-uppsats. Uppsatsen presenteras, diskuteras och granskas löpande genom kursen samt vid en avslutande opponering.


Hållbar utveckling B 2021

Välkommen till Hållbar utveckling B och vårtermin på CEMUS. Kursen syftar till att utifrån ett tvärvetenskapligt förhållningssätt ge fördjupad kunskap och handlingskapacitet i arbetet för en hållbar utveckling. Fokus ligger på fördjupningar utifrån olika problemställningar, där din förmåga till självständigt arbete, problemlösning, kommunikation, kritiskt tänkande och kreativitet utvecklas.

Nedan hittar du ett välkomstbrev med viktig information, litteraturöversikt, examinationsöversikt och ett preliminärt schema. Under kursens gång kommer Studium används primärt för kommunikation.

Delkurser

Hållbar utveckling B består av 4 olika delkurser. Klicka på länkarna nedan för att komma till respektive kurs, där finner ni kursinformation som kursplan, schema, litteratur och examination.

 

Värderingar, världsbilder och visioner 7.5 hp (VVV), se den här sidan
B-uppsats i hållbar utveckling 7.5 hp, se den här sidan

 

 

Hör gärna av er om ni har frågor!
Kaya, Tomasz, Eva och Zack

Kaya Toft Thejls  (kaya-toft.thejls@cemus.uu.se) – VVV & LF
Tomasz Forsberg (tomasz.forsberg@cemus.uu.se) – VVV & LF
Eva Andersson (eva.andersson@cemus.uu.se) – TMMF & B-uppsats
Zack Klockar (zack.klockar@cemus.uu.se) – TMMF & B-uppsats