Hållbar utveckling B, 30 hp


Vårterminen 2020, 100%, Campus, Dagtid

Anmälan på antagning.se »

Startdatum: 20 januari 2020

Slutdatum: 7 juni 2020

Sista ansökningsdatum: 15 oktober 2019

Anmälningskod: UU-69500 Anmälan

Undervisningsspråk: Svenska

Studieort: Uppsala

Urval: Högskolepoäng (max 165 hp)

Behörighet: Hållbar utveckling A, 30 hp, eller motsvarande.

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Om kursen

Den här kursen vänder sig till dig som har läst Hållbar utveckling A vid CEMUS eller motsvarande kurser vid annan institution. Kursen består av fyra delkurser:

Tvärvetenskapliga och historiska perspektiv på värderingar, världsbilder och visioner 7.5 hp
Momentet analyserar de historiska orsakerna till dagens hållbarhetsproblematik genom att belysa olika tankesystem, diskurser och värderingar kring natur, människa och samhällsutveckling. Utifrån ett tvärvetenskapligt perspektiv diskuteras globala maktförhållanden, synsätt på naturen, rättvisa, samt visioner om flera hållbara utvecklingar. Fokus ligger på hur idéhistoriska, filosofiska, socialpsykologiska och etiska perspektiv konkret kan bidra till en fördjupad förståelse för olika aspekter av hållbar utveckling. Momentet utvecklar din förmåga till kritiskt tänkande och självreflektion utifrån studentaktiverande undervisningsformer och speciellt inbjudna gästföreläsare.

Ekologiska, ekonomiska, sociala och kulturella perspektiv på teknik 7.5 hp
Utifrån en idéhistorisk inledande bakgrund förs en kritisk och praktisk diskussion om olika sätt att förstå teknikens möjligheter och begränsningar i relation till dagens hållbarhetsproblematik. Teman som bland annat diskuteras är förnyelsebar energi, riskbedömning av ny teknik, mobilitet, hög- och lågteknologiska visioner, informationsteknologi, sociala medier och copyright. Kursen fokuserar även på den tvärvetenskapliga dialogen där tekniska, naturvetenskapliga perspektiv möter filosofiska, maktpolitiska och kulturkritiska perspektiv på teknikens roll i samhället. Gästföreläsare, seminarier, egen läsning och examination syftar till eftertanke och bättre förståelse av vår relation till vår omgivande teknologiska värld.

Livsfilosofiska perspektiv på individ, samhälle, miljö och utveckling 7.5 hp
Momentet tar avstamp i känslan att dagens problem inte enbart kan lösas med teknik, politik och fortsatt ekonomisk tillväxt. Samtidigt som den materiella välfärden har ökat under 1900-talet mår människor i vår del av världen inte enbart bättre. I andra delar av världen har livsutsikterna försämrats som följd av nykoloniala ambitioner från världens nya och gamla stormakter med krig och terrorism som följd. Utifrån en samtida kritisk analys av det moderna samhället går kursen sen vidare och diskuterar andra sätt att leva och vara människa på, olika livsfilosofier, det goda livet och hur vi kan formulera personliga och kollektiva livsfilosofier som har möjlighet att förändra oss själva och världen. I kursen förs kritiska diskussioner om individuella likväl som samhälleliga möjligheter till ett gott och ansvarstagande liv. Kursen inbjuder till reflektion kring kopplingar mellan teori, praktik och livserfarenhet.

B-uppsats i hållbar utveckling 7.5 hp
Under momentet genomförs ett vetenskapligt uppsatsarbete inom hållbar utveckling. Utifrån egen inläsning av relevanta teorier, metoder och bakgrundsmaterial, samt löpande handledning och undervisning, författas en självständig B-uppsats. Uppsatsen presenteras, diskuteras och granskas vid en opponering. Uppsatsarbetet under kursen fördjupar både de tematiska, innehållsmässiga aspekterna av hållbar utveckling, såväl som de vetenskapliga teori- och metodkunskaperna. Stor vikt läggs vid förmågan att kunna identifiera och formulera frågeställningar, planera och genomföra ett vetenskapligt arbete.


Välkommen till Hållbar utveckling B 2019

Vi som är kursledare för kursen heter Lovisa Håkansson & Sanna Gunnarsson.
Vi nås enklast via mail:
lovisa.hakansson@cemus.uu.se
sanna.gunnarsson@cemus.uu.se

 


Senaste uppdateringar

  • 24/5: Uppdaterat schema! Kursavslutningen är nu flyttad till 5e juni, efter opponeringen.
  • 3/5: LF – Uppdaterat schema. Till att börja med är föreläsningen efter seminariet den 9 maj inställd och ersatt med självstudier. Den 21:a maj kommer studenterna som var med på Norgeresan hålla en workshop i naturnärvaro kl. 19:15-20:00, direkt efter Anders Perssons föreläsning. Vid bra väder kan workshopen komma att avslutas med picknick, och mer information kommer om det längre fram. Den 23:e maj kommer Julia Fries och håller en dramaworkshop.
  • 8/4: Nu finns en kursutvärdering för Förändringsprocesser att fylla i på Studentportalen. Stort tack för all er feedback!

Delkurser

Hållbar utveckling B består av 5 olika delkurser, observera att delkurserna “Tvärvetenskapliga och historiska perspektiv på värderingar, världsbilder och visioner”, “Ekologiska, ekonomiska, sociala och kulturella perspektiv på teknik” & “Livsfilosofiska perspektiv på individ, samhälle, miljö och utveckling” samläses med fristående kurser (under andra kursnamn). Klicka på länkarna nedan för att komma till respektive kurs, där finner ni information gällande litteratur, examination etc.


Schema

Observera att för alla tider som inte anges med exakta minuter gäller akademisk kvart. Det innebär till exempel att ett tillfälle där det står 9-12 börjar kl. 9:15.

 

Om du behöver ladda ner schemat som pdf till din telefon så finns senaste versionen här:

 


Arkiv

Här finns allt material från Hållbar utveckling B 2018

Här finns allt material från Hållbar utveckling B 2017

Här finns allt material från Hållbar utveckling B 2016