Klimatet, energin och det moderna samhället, 7.5 hp


Välkommen till Klimatet, energin och det moderna samhället höstterminen 2019!

På den här sidan finner ni all information som rör kursen. Kursen löper under vecka 45-03 och samläses med kursen Hållbar utveckling A. Under rubriken “Senaste nytt” noterar vi när någonting har uppdaterats eller adderats i länkarna och filerna nedanför.

Har du några frågor eller funderingar är du varmt välkommen att höra av dig till oss på

anna.ljungstrom@cemus.uu.se eller lisa.nilsson@cemus.uu.se.

Varma hälsningar,

Anna och Lisa

 


Senaste nytt: 

  • 11/2: Uppdaterade instruktioner gällande kompletteringar finns under rubriken “Kompletteringsinstruktioner”. 
  • 14/1 OBS! Uppsamlingsseminariet startar kl 9.15 onsdagen den 15/1
  • 9/1 Observera att uppsamlingsseminariet hålls på onsdag 15/1 och att ni som berörs behöver anmäla er till det senast imorgon fredag. Läs mer i Kompletteringsinstruktioner under Examination.
  • 6/1 Detaljer i instruktionerna till den individuella skrivuppgiften har förtydligats. Ändringarna rör val av ämne och källor.
  • 12/12: Nu finns det tre skrivuppgifter från tidigare år under rubriken “Exempeluppgift”. OBS!! Tänk på att årets individuella skrivuppgift inte är identisk med föregående års uppgift. Årets uppgift har större fokus på det vetenskapliga skrivandet och era analytiska resonemang. Ni ska därför inte lägga så stort fokus på hur tidigare studenter utformat sina skrivuppgifter.
  • 05/12: Instruktioner för seminariumet den 10/1 finns nu på kurshemsidan
  • 05/12: Pga ombyggnationer utanför CEMUS-bibblan har vi flyttat våra kursböcker till GEO-biblioteket. Ni hittar böckerna till höger nära informationsdisken, på ett litet bord under Sverigekartan. Vi saknar några exemplar av Brännande frågan. Om det är någon som har tagit med sig en bok hem lämna gärna tillbaka den så snart som möjligt, böckerna är endast referensexemplar och inte möjliga att låna med hem.


 

HT19, 50 %, Campus

Anmälan på antagning.se »

Startdatum:4 november 2019

Slutdatum:19 januari 2020

Sista ansökningsdatum:15 april 2019

Anmälningskod:UU-19503 Anmälan

Undervisningsspråk:Svenska

Studieort:Uppsala

Urval:Betyg (67 %) – Högskoleprov (33 %)

Behörighet:Grundläggande behörighet

Avgifter:Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Om kursen

På vilka sätt kan samhället minska utsläppen av växthusgaser och samtidigt anpassa sig till ett förändrat klimat? Hur kan världens allt mer svårtillgängliga resurser fördelas på ett rättvist sätt? Hur kan olika tekniska och sociala innovationer inom klimat- och energiområdet bidra till en omställning till ett hållbart samhälle?

Kursen behandlar två av vår tids stora ödesfrågor: klimatförändringarna och energiförsörjningen. Gästföreläsningar och diskussioner behandlar frågor rörande växthuseffekten, klimatvariationer i tid och rum, metoder för klimatforskning och olika faktorer som påverkar klimatet. Vidare diskuteras olika energislags betydelse för det moderna samhället och dess historiska utveckling. Som en del av detta granskas möjligheterna till och konsekvenserna av en omställning från fossila till förnybara energikällor. I samband med detta ges en orientering i energisystem och energisäkerhet och begrepp som Peak Oil, rekyleffekter och kolbudget introduceras.

Kursen gör även en ansats att belysa kontroverser kring forskning och politik. Vikt läggs på att förstå grundläggande antaganden och koncept som förekommer i debatten samt på att kritiskt granska de lösningsförslag som presenteras, bland annat ur ett rättvise- och maktperspektiv. Därutöver behandlas konsekvenser av klimatförändringar och förändrade energitillgångar på bland annat ekosystem, vattenförsörjning, jord- och skogsbruk, naturkatastrofer, hälsa, ekonomi och konflikter. Slutligen belyses framtidsscenarier och strategier för att hantera klimat- och energiproblem.