Klimatet, energin och det moderna samhället, 7.5 hp


HT19, 50 %, Campus

Anmälan på antagning.se »

Startdatum: 4 november 2019

Slutdatum: 19 januari 2020

Sista ansökningsdatum: 15 april 2019

Anmälningskod: UU-19503 Anmälan

Undervisningsspråk: Svenska

Studieort: Uppsala

Urval: Betyg (67 %) – Högskoleprov (33 %)

Behörighet: Grundläggande behörighet

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Om kursen

På vilka sätt kan samhället minska utsläppen av växthusgaser och samtidigt anpassa sig till ett förändrat klimat? Hur kan världens allt mer svårtillgängliga resurser fördelas på ett rättvist sätt? Hur kan olika tekniska och sociala innovationer inom klimat- och energiområdet bidra till en omställning till ett hållbart samhälle?

Kursen behandlar två av vår tids stora ödesfrågor: klimatförändringarna och energiförsörjningen. Gästföreläsningar och diskussioner behandlar frågor rörande växthuseffekten, klimatvariationer i tid och rum, metoder för klimatforskning och olika faktorer som påverkar klimatet. Vidare diskuteras olika energislags betydelse för det moderna samhället och dess historiska utveckling. Som en del av detta granskas möjligheterna till och konsekvenserna av en omställning från fossila till förnybara energikällor. I samband med detta ges en orientering i energisystem och energisäkerhet och begrepp som Peak Oil, rekyleffekter och kolbudget introduceras.

Kursen gör även en ansats att belysa kontroverser kring forskning och politik. Vikt läggs på att förstå grundläggande antaganden och koncept som förekommer i debatten samt på att kritiskt granska de lösningsförslag som presenteras, bland annat ur ett rättvise- och maktperspektiv. Därutöver behandlas konsekvenser av klimatförändringar och förändrade energitillgångar på bland annat ekosystem, vattenförsörjning, jord- och skogsbruk, naturkatastrofer, hälsa, ekonomi och konflikter. Slutligen belyses framtidsscenarier och strategier för att hantera klimat- och energiproblem.


Välkommen till klimatet, energin och det moderna samhället höstterminen 2018!

 

Har du några frågor eller funderingar är du varmt välkommen att höra av dig till oss på

sofia.ostblom@cemus.uu.se eller lovisa.hakansson@cemus.uu.se

 

Varma hälsningar

Lovisa och Sofia, kursamanuenser

 


Seminariekompletteringar

Hoppas att alla har haft en fin jul, och att det går bra med skrivandet av slutuppgiften!

För dem som har missat ett eller flera av kursens seminarier kommer ett uppsamlingstillfälle i januari. Vi kommer att ha restseminarier den 15:e och 16:e januari.

  • Komplettering för seminarium 1: kollektiv tentamen som hölls 22/11 sker 15/1 mellan kl 9 och 13 i Halland på Geocentrum
  • Komplettering för seminarium 2: resumé som hölls 18/12 sker 15/1 mellan kl 13 och 16 i Halland på Geocentrum
  • Endast för fristående: Komplettering för seminariet “fallstudie” som hölls 7/12 sker 16/1 mellan kl 10 och 12 i cemus worklounge (vägg i vägg med cemusbibblan)

Seminarierna kommer att vara utformade på liknande sätt, och behandla samma saker som de ursprungliga, och det är samma förberedelser som krävs. Detaljerade instruktioner hittar ni här nedanför under “examination”.

God fortsättning!

Lovisa och Sofia

 


 


<<< HUA Kursportal


 

 

Höstterminen 2018 vecka 44-03 – dagtid – 50% – Campus

Anmälan på antagning.se »


Sista ansökningsdatum: 2018-04-16

Anmälningskod: UU-19503

Undervisningsspråk: Svenska

Studieort: Uppsala

Urval: Betyg (67 %) – Högskoleprov (33 %)

Behörighet: Grundläggande behörighet

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Om kursen

På vilka sätt kan samhället minska utsläppen av växthusgaser och samtidigt anpassa sig till ett förändrat klimat? Hur kan världens allt mer svårtillgängliga resurser fördelas på ett rättvist sätt? Hur kan olika tekniska och sociala innovationer inom klimat- och energiområdet bidra till en omställning till ett hållbart samhälle?

Kursen behandlar två av vår tids stora ödesfrågor: klimatförändringarna och energiförsörjningen. Gästföreläsningar och diskussioner behandlar frågor rörande växthuseffekten, klimatvariationer i tid och rum, metoder för klimatforskning och olika faktorer som påverkar klimatet. Vidare diskuteras olika energislags betydelse för det moderna samhället och dess historiska utveckling. Som en del av detta granskas möjligheterna till och konsekvenserna av en omställning från fossila till förnybara energikällor. I samband med detta ges en orientering i energisystem och energisäkerhet och begrepp som Peak Oil, rekyleffekter och kolbudget introduceras.

Kursen gör även en ansats att belysa kontroverser kring forskning och politik. Vikt läggs på att förstå grundläggande antaganden och koncept som förekommer i debatten samt på att kritiskt granska de lösningsförslag som presenteras, bland annat ur ett rättvise- och maktperspektiv. Därutöver behandlas konsekvenser av klimatförändringar och förändrade energitillgångar på bland annat ekosystem, vattenförsörjning, jord- och skogsbruk, naturkatastrofer, hälsa, ekonomi och konflikter. Slutligen belyses framtidsscenarier och strategier för att hantera klimat- och energiproblem.


Kursinfo 2017