Klimat- och hållbarhetsomställning i praktiken


Datum: 30 augusti 2021 – 16 januari 2022

Sista anmälningsdag: 30 april 2021

Plats och upplägg: Eget arbete med träffar (1 inledande heldagsträff under första veckan i september och 1 avslutande heldagsträff i januari, totalt 1 dag i veckan, 20% av en heltid) eller distansundervisning

Avgift: xx xxx kr exklusive moms (kurslitteraturen ingår)

Notera att detta är en uppdragsutbildning vilket betyder att din arbetsgivare ska stå för kursavgiften. Privatpersoner får inte köpa uppdragsutbildning (se förordning 2002:760).

Anmäl dig här >>

 

Om utbildningen

Den här utbildningen fokuserar på hur din organisation praktiskt kan arbeta med klimat- och hållbarhetsomställning inom en rad olika verksamheter och samhällssektorer. Utifrån den senaste klimatforskningen gällande koldioxidbudgetar och planetära gränser samt globala ramverk som Agenda 2030 sätts konkreta målsättningar fram för vad du vill uppnå inom din verksamhet. Utifrån dessa målsättningar går utbildningen igenom olika verktyg och metoder för att ställa om din verksamhet, minska klimatutsläpp, klimatanpassa och skapa ett mer jämlikt samhälle. Goda exempel och nya initiativ inom klimat- och hållbarhetsområdet från olika delar av världen diskuteras och sätter din egen organisations arbete i ett större, globalt sammanhang.

Vem är utbildningen till för?
Utbildningen riktar sig till dig som är beslutsfattare, samhällsplanerare och hållbarhetsstrateg inom olika sektorer, inom privat och offentlig verksamhet, på kommunal, regional och nationell nivå.

Vad får du med dig?

  • En introduktion gällande klimatförändringar, Agenda 2030 och arbetet för ett hållbart samhälle i en lokal och global kontext.
  • En överblick av olika goda exempel och initiativ inom klimat- och hållbarhetsområdet.
  • Förmåga att leda och organisera klimat- och hållbarhetsomställning inom ett specifikt verksamhetsområde.
  • Förmåga att använda olika praktiska verktyg och metoder för att arbeta med klimat- och hållbarhetsomställning inom olika samhällssektorer.

Upplägg
Eget arbete med träffar: 1 inledande heldagsträff under första veckan i september (vecka 35) och 1 avslutande heldagsträff i januari (vecka 2), total studietid 1 dag i veckan, 20% av en heltid.

Kursledare
Daniel Mossberg, samverkansansvarig CEMUS Forum och samverkan, leder planeringen och lägger upp utbildningen tillsammans med dig som beställt utbildningen. Utifrån dina önskemål, intressen och behov engageras särskilt utvalda gästföreläsare och workshopledare med forsknings, pedagogisk eller praktisk erfarenhet inom området.

Litteratur och resurser
Inom utbildningens område finns en mängd olika böcker, filmer och annat material att bygga på. Följande kurslitteratur används under hösten 2021:

Hopkins, Rob (2019). From What Is to What If: Unleashing the Power of Imagination to Create the Future We Want. Vermont: Chelsea Green Publishing
Johnson, Ayana Elizabeth & Wilkinson, Katharine Keeble (red.) (2020). All We Can Save: Truth, Courage, and Solutions for the Climate Crisis. New York: One World
Knox, Hannah (2020). Thinking Like a Climate: Governing a City in Times of Environmental Change. Durham, N.C.: Duke University Press

 

Upplägg och CEMUS modell för uppdragsutbildning

Våra utbildningar bygger vidare på CEMUS utbildningsmodell med studentledda kurser med särskilt inbjudna gästföreläsare och pedagogiskt nyskapande lärandeprocesser. Innehållet kan skräddarsys helt utifrån din organisations behov eller så kan du välja en av utbildningarna ovan. Upplägget kan vara mer fokuserat på gästföreläsningar av experter inom området eller vara mer inriktat på interaktiva arbetsprocesser och diskussioner.

Utbildningarna kan vara mer i formen av intensiva heldagar eller en längre process över flera månader med ett antal träffar, intyg utfärdas alltid och utbildningarna kan ge högskolepoäng om det efterfrågas. Inga specifika förkunskaper krävs, men mer introducerande utbildningar kan byggas på med mer specialiserade inriktningar. Innehåll, upplägg och tema tas fram tillsammans med dig och din organisation i samarbete med kurssamordnare vid CEMUS som sen bjuder in olika forskare, aktörer och facilitatorer.

Läs mer här Vad är uppdragsutbildning? och här om CEMUS utbildningsmodell.Vill du veta mer? Kontakta
Daniel Mossberg
Samverkansansvarig CEMUS Forum och samverkan
daniel.mossberg[a]cemus.uu.se
073-065 02 28