Livsfilosofi och det moderna samhället


Välkommen till Livsfilosofi och det moderna samhället vårterminen 2019!

Har du har frågor nås vi via e-post:

sofia.ostblom@cemus.uu.se  therese.engwall@cemus.uu.se

/Therese & Sofia, kursledare


Studieresa till Norge, 25-28 april

Alla som vill följa med på resan till Bö i Telemark måste anmäla detta till oss senast denna vecka. Du kan skriva upp dig på anmälningslistan ikväll på seminariet och föreläsningen, eller skicka ett mejl till oss.

Din betalning för resan, 1600 sek, måste vi ha senast på tisdag 16:e april. Vi kan bara ta emot kontanter.

 


Nya salar fr.o.m. 9:e april

På grund av det stora antalet studenter har vi fått boka om till rymligare undervisningssalar. Tisdagen den 9:e april kommer vi att vara i Hambergsalen på Geocentrum. Den ligger direkt till vänster när man kommer in genom huvudentrén. Övriga tillfällen kommer att vara i Norrland 1 och 2. De salarna hittar man också på vänster sidan när man kommit in genom huvudentrén.

/Therese och Sofia

 

Om kursen

Hur kombinerar man det goda livet med ett ansvar för världen och dess överlevnad? Vad kan olika livsfilosofier och livsstilar i andra kulturer och ur historien lära oss om människan och vår samtid? Vilken roll har individen i dessa tider av kriser, komplexitet och ständiga förändringar?

Kursen utgår från att dagens problem inte enbart kan lösas med ny teknik, rådande politik och fortsatt ekonomisk tillväxt. Samtidigt som den materiella välfärden har ökat under 1900-talet mår människor i vår del av världen inte enbart bättre. I andra delar av världen har livsutsikterna försämrats som följd av nykoloniala ambitioner från världens nya och gamla stormakter med krig och terrorism som följd.

Utifrån en samtida kritisk analys av det moderna samhället går kursen vidare och utforskar andra sätt att leva och förhålla sig till sin omvärld på, olika livsfilosofier, det goda livet och hur vi kan formulera personliga och kollektiva livsfilosofier som har möjlighet att förändra oss själva och världen. I kursen förs kritiska diskussioner om individuella likväl som samhälleliga möjligheter och begränsningar till ett gott och ansvarstagande liv. Kursen inbjuder till reflektion kring kopplingar mellan teori, praktik och livserfarenhet.