Livsfilosofi och det moderna samhället, 7.5 hp


Välkommen till Livsfilosofi och det moderna samhället vårterminen 2020!

Varmt välkommen till alla antagna studenter som tackat ja och kommer läsa kursen i vår! Kursen startar måndag 23 mars kl. 13.15 och löper under vårterminens andra halva fram till fredag 5 juni med sista inlämningen kl. 17.00. Preliminärt schema och examinationsdatum läggs upp här i januari, kursplanen hittar du här: Kursplan för Livsfilosofi och det moderna samhället. Under kursen kommer du att läsa följande böcker (obligatoriska) och ett kompendium online med 3-4 texter, videos, ljudfiler och/eller annat lärandematerial i veckan som finns tillgängliga via www.cemus.uu.se/lf (obligatoriskt):

Kurkiala, Mikael
När själen går i exil
Stockholm: Verbum, 2019

Macfarlane, Robert
Underland: a deep time journey
London: Hamish Hamilton, 2019

Naess, Arne; Haukeland, Per Ingvar Karlsson, Mona C.
Livsfilosofi: ett personligt bidrag om känslor och förnuft
Stockholm: Natur och kultur, 2005

Kontakta kurssamordnare Daniel Mossberg på daniel.mossberg[a]cemus.uu.se eller via sms 073-065 02 28 med dina frågor, tankar eller funderingar.

Väl mött i mars!

Daniel Mossberg


Läser du Livsfilosofi-kursen som del av Hållbar utveckling B, missa inte uppdateringar för B-kursen på www.cemus.uu.se/hub


Vårterminen 2020, 50%, Campus, Dagtid

Sen annmälan på antagning.se »

Startdatum: 23 mars 2020

Slutdatum: 7 juni 2020

Sista ansökningsdatum: 15 oktober 2019

Anmälningskod: UU-69507 Anmälan

Undervisningsspråk: Svenska

Studieort: Uppsala

Urval: Högskolepoäng (max 165 hp)

Behörighet: 60 hp

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Om kursen

Hur kombinerar man det goda livet med ett ansvar för världen och dess överlevnad? Vad kan olika livsfilosofier och livsstilar i andra kulturer och ur historien lära oss om människan och vår samtid? Vilken roll har individen i dessa tider av kriser, komplexitet och ständiga förändringar?

Kursen utgår från att dagens problem inte enbart kan lösas med ny teknik, rådande politik och fortsatt ekonomisk tillväxt. Samtidigt som den materiella välfärden har ökat under 1900-talet mår människor i vår del av världen inte enbart bättre. I andra delar av världen har livsutsikterna försämrats som följd av nykoloniala ambitioner från världens nya och gamla stormakter med krig och terrorism som följd.

Utifrån en samtida kritisk analys av det moderna samhället går kursen vidare och utforskar andra sätt att leva och förhålla sig till sin omvärld på, olika livsfilosofier, det goda livet och hur vi kan formulera personliga och kollektiva livsfilosofier som har möjlighet att förändra oss själva och världen. I kursen förs kritiska diskussioner om individuella likväl som samhälleliga möjligheter och begränsningar till ett gott och ansvarstagande liv. Kursen inbjuder till reflektion kring kopplingar mellan teori, praktik och livserfarenhet.


<<< HUB Kursportal

Välkommen till Livsfilosofi och det moderna samhället vårterminen 2019!

Har du har frågor nås vi via e-post:

sofia.ostblom@cemus.uu.se  therese.engwall@cemus.uu.se

/Therese & Sofia, kursledare


Uppdaterat schema 28:e maj

I den senaste versionen av schemat finns ett kompletteringstillfälle inlagt som gäller de som missade den muntliga redovisningen av projektarbetet den 28 maj. Vi kommer hålla till i CEMUS bibliotek mellan kl. 17:15-20:00. Observera att ni behöver anmäla er till det tillfället i studentportalen senast den 10 juni.
Den 10 juni är det sista kompletteringstillfället för kursens seminarier. Ni som behöver komplettera för närvaro och ämnar närvara under detta tillfälle behöver anmäla er till detta i studentportalen senast den 9 juni.

Uppsamlingsseminarium 6:e maj

 

Om du har missat något/några av kursens seminarier hittills, så kan du komplettera för det genom att delta i uppsamlingsseminariet 6/5. Du måste anmäla dig till seminariet via studentportalen senast söndagen den 5:e maj kl 23.59. Anmälan hittar du under rubriken “gruppindelningar”.

 

 

Om kursen

Hur kombinerar man det goda livet med ett ansvar för världen och dess överlevnad? Vad kan olika livsfilosofier och livsstilar i andra kulturer och ur historien lära oss om människan och vår samtid? Vilken roll har individen i dessa tider av kriser, komplexitet och ständiga förändringar?

Kursen utgår från att dagens problem inte enbart kan lösas med ny teknik, rådande politik och fortsatt ekonomisk tillväxt. Samtidigt som den materiella välfärden har ökat under 1900-talet mår människor i vår del av världen inte enbart bättre. I andra delar av världen har livsutsikterna försämrats som följd av nykoloniala ambitioner från världens nya och gamla stormakter med krig och terrorism som följd.

Utifrån en samtida kritisk analys av det moderna samhället går kursen vidare och utforskar andra sätt att leva och förhålla sig till sin omvärld på, olika livsfilosofier, det goda livet och hur vi kan formulera personliga och kollektiva livsfilosofier som har möjlighet att förändra oss själva och världen. I kursen förs kritiska diskussioner om individuella likväl som samhälleliga möjligheter och begränsningar till ett gott och ansvarstagande liv. Kursen inbjuder till reflektion kring kopplingar mellan teori, praktik och livserfarenhet.