CANCELLED SPRING 2023: Livsfilosofi och det moderna samhället, 7.5 hp


Vårterminen 2022, 50%, Campus, Dagtid

Annmälan på antagning.se »

Startdatum: 21 mars 2022

Slutdatum: 5 juni 2022

Sista ansökningsdatum: 15 oktober 2021

Anmälningskod: UU-69507 Anmälan

Undervisningsspråk: Svenska

Studieort: Uppsala

Urval: Högskolepoäng (max 165 hp)

Registrering: 7 mars 2022 – 20 mars 2022

Behörighet: 60 hp

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift

Om kursen

Hur kombinerar man det goda livet med ett ansvar för världen och dess överlevnad? Vad kan olika livsfilosofier och livsstilar i andra kulturer och ur historien lära oss om människan och vår samtid? Vilken roll har individen i dessa tider av kriser, komplexitet och ständiga förändringar?

Kursen utgår från att dagens problem inte enbart kan lösas med ny teknik, rådande politik och fortsatt ekonomisk tillväxt. Samtidigt som den materiella välfärden har ökat under 1900-talet mår människor i vår del av världen inte enbart bättre. I andra delar av världen har livsutsikterna försämrats som följd av nykoloniala ambitioner från världens nya och gamla stormakter med krig och terrorism som följd.

Utifrån en samtida kritisk analys av det moderna samhället går kursen vidare och utforskar andra sätt att leva och förhålla sig till sin omvärld på, olika livsfilosofier, det goda livet och hur vi kan formulera personliga och kollektiva livsfilosofier som har möjlighet att förändra oss själva och världen. I kursen förs kritiska diskussioner om individuella likväl som samhälleliga möjligheter och begränsningar till ett gott och ansvarstagande liv. Kursen inbjuder till reflektion kring kopplingar mellan teori, praktik och livserfarenhet.


Välkommen till Livsfilosofi och det moderna samhället vårterminen 2022!

Nedanför hittar du preliminär information om kursen: välkomstbrev, litteraturlista, schema och examinationsöversikt. All annan information läggs upp i portalen studium.uu.se. Det är därför viktigt att du loggar in på studium och håller dig uppdaterad redan innan kursstart. Du loggar in med ditt universitetslogin efter registrering. Information om registrering finns i välkomstbrevet.

 

Vi ser fram mot att träffa er. Varmt välkommen!

Kaya & Josefina
Kursledningen

kaya-toft.thejls@cemus.uu.se
josefina.marklund@cemus.uu.se