Onsdagsgrupp 1


Nästa träff:

Tiden springer iväg, och onsdagen den 13:e maj är det terminsavslutning. Vi kommer att färdigställa projektarbetet “vår hållbara stad”, utvärdera terminen, samt ställa upp en utställning som alla vuxna är välkomna att komma och se mellan kl 17.30 och 17.45.

 

 

Schema för vårterminens träffar

Bra att veta

GROs trivselregler

GRO vidare: Länkar

GRO- Uppdrag rädda världen!

 Träff 4, 4/3

Denna onsdagseftermiddag ägnade vi åt att föreställa oss och visionera om Uppsala i framtiden. Hur kommer det att vara att leva här om 50 år? Hur VILL vi att det ska vara? Vad är viktigt i en stad eller ett samhälle för att de som bor där ska ha det bra, och hur gör man för att det ska bli ekologiskt hållbart?

Vi började med att var och en fick fundera på hur och var de skulle vilja bo i ett framtida Uppsala. De som hade valt att bo på liknande sätt, i samma del av staden fick prata med varandra om hur livet där var: hur de reser, var de jobbar, vad de äter osv. Efter det gick vi vidare till att prata tillsammans hela gruppen om vad som är viktigt för hela staden och dess omgivning. Vad behöver samhället tillhandahålla, vad behöver ordnas gemensamt? Vi listade allt sådant som vi kunde komma på, och gjorde sedan några olika ämnesgrupper, som till exempel transport, skola och sjukhus samt kommunikation och media. Till sist fick alla välja vilket av ämnesområdena de ville arbeta med i sitt projektarbete. Under nästa träff kommer vi att ägna en del av tiden åt att komma igång med arbetet.


Träff 3, 12/2

Den 12:e februari besökte vi pumphuset (https://www.uppsalavatten.se/pumphuset), och där blev vi guidade av Sara, som berättade om husets historia och om hur Uppsala försörjs med vatten idag. Vi fick veta hur vattnet kommer från Fyrisån, genom Uppsalaåsen till vattenverket och ut till oss som bor i staden. Vi fick veta vad man INTE ska spola ner i toaletten, och hur avloppsvattnet renas för att sedan komma tillbaka ut i naturen igen. Alla GROare fick gör uppdrag som gick ut på att i utställningen hitta svaren på olika frågor. Sedan var det en stund med hopp och lek, då alla kunde går runt och titta på de olika interaktiva utställningarna på egenhand. Till slut så fick vi också gå ner i “källaren” och se hur Fyrisåns vatten en gång drev pumparna. Jättespännande!

 

 

Det var en lärorik eftermiddag, inte minst för oss ledare. Stort tack till vår guide Sara och Uppsalavatten för den roliga och lärorika utställningen/guidningen! Pumphuset har öppet för allmänheten på söndagar, och vi rekommenderar varmt ett besök!

 

                   

 

 

 

 


Träff 2, 29/1

Denna onsdagseftermiddag ägnade vi åt att försöka lösa “klimatmysteriet”. Det är något allvarligt som håller på att hända med vårt klimat, och det beror på att människan släpper ut växthusgaser i atmosfären. Enligt den samlade forskarkåren bör vi inte ha mer än 350 ppm koldioxid i atmosfären för att kunna klara Parisavtalets mål på “1,5 eller väl under 2 graders” temperaturhöjning globalt. Men nu är vi uppe i över 400 ppm, och det fortsätter att stiga!

Vissa områden är viktiga för att vi ska bromsa utsläppen, och det var inom några sådana områden som de olika klimatlagen skulle hitta på lösningar till problemen. Det rörde sig om att designa en vågkraftsmaskin och en ccs-anläggning. Att ta reda på vilka olika typer av transporter man bör satsa på för att minska utsläppen, hur vi gör för att ha kvar våra skogar och hur man kan hindra att isar och permafrost smälter.

Lyckligtvis lyckades lagen bemästra de olika problemen, och få ner atmosfärens växthusgashalt till under 350 ppm, och därmed rädda klimatet! Värdens ledare borde låta sig inspireras av GRO, och göra samma sak!

 


Träff 1, 15/1

Under vårterminens första träff pratade vi om resurser, och hur man kan få dem att räcka till alla. För att illustrera detta lekte vi “fiskespelet”. I olika lag, som representerar länder som lever på fiske, skulle barnen fisk ur ett hav med ett begränsat antal fiskar. Fiskarna fördubblas mellan varje säsong, så det gäller att se till att inte fiska mer än vad havet kan bära, så att fiskarna kan finnas kvar i konstant mängd. Det visade sig inte vara så lätt, eftersom alla länder vill ha mycket fisk, och man inte visste exakt hur mycket fisk som fanns, eller hur mycket av fisken som andra länder fiskade. En lekfull illustration av allmänningens dilemma.

Vi pratade också om ekologiska fotavtryck, och om att vi i Sverige lever som om vi hade 4 jordklot till vårt förfogande. Genom en gissningslek där vi gissade på hur de ekologiska fotavtrycken ser ut i olika länder, kom vi fram till att människor som lever fattigare också lever mer hållbart ur ett ekologiskt perspektiv, och att det är ett problem för planeten att vi konsumerar så mycket prylar och energi.
Träffar höstterminen -19

Träff 4 6/11

Vår fjärde GRO-träff ägnade vi åt “världshandelsspelet”. Det är ett rollspel som gestaltar den ojämlika fördelningen globalt, och handelsorättvisor som finns mellan världens länder. Deltagarna fick vara olika länder: USA, Indien och Tanzania. Varje land fick en viss mängd råvaror (i form av pappersark) och teknik (i form av linjal, passare, sax mm) för att tillverka produkter (olika geometrisk figurer i papper) som de skulle sälja på världsmarknaden. Det visade sig snabbt att de länder som fått mycket papper, men ingen sax hade en tuff utgångspunkt. Och värre blev det när klimatförändringarna kom med översvämningar och orkaner som förstörde råmaterial och produkter. Svåra förutsättningar till trots lyckades alla genom förhandlingar, affärer och smarta innovationer öka sina ekonomiska tillgångar. Vi hann också lite kort samtala om vad som hänt under spelets gång och hur spelet relaterar till verkligheten.


Träff 3 23/10

Vi fortsatte arbetet med våra fiktiva öar, och förfinade illustrationerna av dem. Grupperna fick också olika utmaningar att lösa: vad gör ni om det blir översvämning, torka eller missväxt på ön? Som vanligt dök det upp en massa smarta lösningar på alla de problem som dök upp: allt från skyddsrum och vattenavledningssystem till veterinärmedicinsk forskning och resilienta byggmaterial.

 


Träff 2 16/10

Under vår andra träff arbetade vi i mindre grupper med att tänka ut hur vi skulle kunna leva på en öde ö i tio år utan att förstöra naturen på ön. Deltagarna fick rita hur ön skulle se ut och vilka typer av natur och naturtillgångar som skulle finnas där. Sedan fick de själva bestämma vilka andra personer de skulle vilja ta med sig till ön, och vilka saker de behövde ha med. För att kunna planera och bestämma allt detta fick deltagarna några frågor att besvara om hur de skulle leva och överleva på ön under dessa tio år. De fick exempelvis svara på hur de skulle få mat och vatten, hur de skulle bo och hur de skulle ta hand om avfall och fatta viktiga beslut.

Rummet fylldes snabbt med idéer, listor på verktyg och skisser på avancerade vattenreningssystem. Grupperna tog fram väldigt olika typer av samhällen på sina öar, men alla med mycket kreativa och genomtänkta lösningar. Grupperna fick också gå samman två och två och visa vad de kommit fram till för varandra. Då gavs utrymme både för att dela med sig av sina idéer och för kritisk granskning av de olika lösningarna.

Som vanligt var vi ledare mycket imponerade av alla idéer, all kreativitet och allt intensivt arbete!

Allt gott!

/Elin, Maria och Sofia


Första träffen 2/10

Onsdagen den 2 oktober hade vi den första GRO-träffen någonsin för barn i årskurs F-3!

Vi började med ett upprop för att se vilka som var på plats, och vi ledare presenterade kort oss själva. Vi gick igenom våra trivselregler (som finns att läsa här ovan), och så fick alla deltagare skriva en namnskylt. Efter det fick gruppen gissa vilket påstående som stämde in på vilken ledare. Det var inte helt lätt att gissa rätt, men vi fick höra många smarta och bra resonemang om varför gissningarna blev som de blev. Vi pratade också om hållbar utveckling: vad det är och varför det är viktigt, och till sist så fick deltagarna, indelade i mindre grupper, klippa och klistra ihop tidningsrubriker och löpsedlar om hur världen borde se ut i framtiden.

Vi ledare känner oss mycket glada över att ha fått träffa alla nya GRO:are, och ser fram emot kommande träffar!

/Elin, Maria och Sofia