Onsdagsgrupp 2


Framtidsklubben GRO – Onsdagsgrupp 2 (sena gruppen)

Nästa träff:

Den 12:e februari ska vi besöka pumphuset (https://www.uppsalavatten.se/pumphuset) och få lära oss mer om Uppsalas vatten. Det innebär att vi inte kommer att vara i kollaboratoriet, utan vi träffas vid pumphuset (mellan Islandsbron och Svandammen) istället. Samma tid som vanligt, 18.15.

 

 

Schema för vårens träffar

Bra att veta

GROs trivselregler

GRO vidare: Länkar

 Träff 2, 29/1

Denna onsdagskväll ägnade vi åt att försöka lösa “klimatmysteriet”. Det är något allvarligt som håller på att hända med vårt klimat, och det beror på att människan släpper ut växthusgaser i atmosfären. Enligt den samlade forskarkåren bör vi inte ha mer än 350 ppm koldioxid i atmosfären för att kunna klara Parisavtalets mål på “1,5 eller väl under 2 graders” temperaturhöjning globalt. Men nu är vi uppe i över 400 ppm, och det fortsätter att stiga!

Vissa områden är viktiga för att vi ska bromsa utsläppen, och det var inom några sådana områden som de olika klimatlagen skulle hitta på lösningar till problemen. Det rörde sig om att designa en ccs-anläggning, att räkna ut hur man byter kolkraft mot solkraft och kött mot växter. Att ta reda på vilka olika typer av transporter man bör satsa på för att minska utsläppen, hur vi gör för att ha kvar våra skogar och hur man kan hindra att isar och permafrost smälter.

Lyckligtvis lyckades lagen bemästra de olika problemen, och få ner atmosfärens växthusgashalt till under 350 ppm, och därmed rädda klimatet! Värdens ledare borde låta sig inspireras av GRO, och göra samma sak!

 


Träff 1, 15/1

Under vårterminens första träff pratade vi om de planetära gränserna. Vi titta på ett klipp då Johan Rockström förklara vad det är, och sedan försökte vi att reda ut vad han menade. Vi tittade på de nio olika gränserna, och sedan jobbade vi olika grupper med de olika områden: kvävets kretslopp, klimatförändringar, havsförsurning, färskvatten och biologisk mångfald. Vad är det som är hotat och vad kan man göra åt det.

Vi pratade också om ekologiska fotavtryck, och om att vi i Sverige lever som om vi hade 4 jordklot till vårt förfogande. Genom en gissningslek där vi gissade på hur de ekologiska fotavtrycken ser ut i olika länder, kom vi fram till att människor som lever fattigare också lever mer hållbart ur ett ekologiskt perspektiv, och att det är ett problem för planeten att vi konsumerar så mycket prylar och energi.


 

 Höstterminens träffar:

Träff 4 6/11

Vår fjärde GRO-träff ägnade vi åt det populära “världshandelsspelet”. Det är ett rollspel som gestaltar den ojämlika fördelningen globalt, och handelsorättvisor som finns mellan världens länder. Deltagarna fick vara olika länder: USA, Japan, Brasilien, Indien, Moçambique och Tanzania. Varje land fick en viss mängd råvaror (i form av pappersark) och teknik (i form av linjal, passare, sax mm) för att tillverka produkter (olika geometrisk figurer i papper) som de skulle sälja på världsmarknaden. Det visade sig snabbt att de länder som fått mycket papper, men ingen sax hade en tuff utgångspunkt. Och värre blev det när klimatförändringarna kom med översvämningar och orkaner som förstörde råmaterial och produkter. Dessutom ändrades världsmarknadspriserna ibland, och patent på nya uppfinningar gjorde att att vissa länder kunde tjäna mer på sin raffinerade produkter. Svåra förutsättningar till trots lyckades alla länder genom förhandlingar, affärer och smarta innovationer öka sina ekonomiska tillgångar. Vi hann också lite kort samtala om vad som hänt under spelets gång och hur spelet relaterar till verkligheten.

 


Träff 3 23/10

Vi arbetade vidare med öarna, och ritade nya och mer detaljerade bilder av dem. Vi pratade också lite kort om vad ekosystemtjänster är, och grupperna fick fundera över vilka ekosystemtjänster som fanns på just deras ö. Sedan fick varje grupp också ett gäng utmaningar, i form av oförutsedda händelser som inträffar på ön under de tio de ska bo där, att lösa. Vad gör ni om det utbryter en skogsbrand, om grundvattnet sinar eller om det blir översvämning? Det var såklart ingen brist på idéer och förslag på lösningar!

 


Träff 2 16/10

Under vår andra träff arbetade vi i mindre grupper med att tänka ut hur vi skulle kunna leva på en öde ö i tio år utan att förstöra naturen på ön. Deltagarna fick rita hur ön skulle se ut och vilka typer av natur och naturtillgångar som skulle finnas där. Sedan fick de själva bestämma vilka andra personer de skulle vilja ta med sig till ön, och vilka saker de behövde ha med. För att kunna planera och bestämma allt detta fick deltagarna några frågor att besvara om hur de skulle leva och överleva på ön under dessa tio år. De fick exempelvis svara på hur de skulle få mat och vatten, hur de skulle bo och hur de skulle ta hand om avfall och fatta viktiga beslut.

Grupperna tog fram olika typer av samhällen på sina öar, men alla med kreativa och genomtänkta lösningar. Grupperna fick också gå samman och visa vad de kommit fram till för varandra. Då gavs utrymme både för att dela med sig av sina idéer och för kritisk granskning. Om en vecka fortsätter vi arbetet med öarna, och sätter de nybyggda samhällena under granskning.

/Elin, Maria och Sofia

 


Första träffen 2/10

Onsdagen den 2 oktober hade vi höstterminens första GRO-träff!

Vi började med ett upprop för att se vilka som var på plats, och vi ledare presenterade kort oss själva. Vi gick igenom våra trivselregler (som finns att läsa här ovan), och så fick alla deltagare skriva en namnskylt. Efter det fick gruppen gissa vilket påstående som stämde in på vilken ledare. Det var inte helt lätt att gissa rätt, men vi fick höra många smarta och bra resonemang om varför gissningarna blev som de blev. Vi pratade också om hållbar utveckling: vad det är och varför det är viktigt, och till sist så fick deltagarna, indelade i mindre grupper, klippa och klistra ihop tidningsrubriker och löpsedlar om hur världen borde se ut i framtiden.

Vi ledare känner oss mycket glada över att ha fått träffa alla nya och gamla GRO:are, och ser fram emot kommande träffar!

/Elin, Maria och Sofia