Late submissions and Re-submissions at CEMUS


Sena inlämningar/ late submissions CEMUS (English below)

Om du har en eller flera oavslutade CEMUS-kurser som du vill göra klart kan du vid fyra tillfällen per år lämna in sena och/eller omarbetade betygsgrundande uppgifter. Här nedan finns information om när dessa tillfällen är, och hur du går tillväga för att avsluta din kurs.

Sena inlämningar sker för CEMUS kurser vid 4 tillfällen per år. Läsåret 2023/2024 är datumen:

  19/12 (2022)
  15/5 (2023)
  14/8 (2023)
  6/11 (2023)
  22/1 (2024)

Observera att uppgifter som examineras U/G lämnas in löpande under kursens gång till amanuenserna via Studium. Också den första inlämningen av graderade uppgifter (U-3,4,5) lämnas in i Studium. Sena inlämningar(efter avslutad kursomgång) skickas till: resubmissionscemus.uu@analys.urkund.se (Uppgifterna Urkundsgranskas) Det är viktigt att du också fyller i vårt formulär för sena och ominlämnade uppgifter, så att vi kan hålla koll på allt som lämnas in. Late and re-submissions Cemus (Kurt form)

Det går bra att skicka in uppgifter före deadline men de blir inte bedömda förrän efter brytdatumen. Uppgiftsbedömare har från mottagandet av uppgiften 25 dagar på sig att rätta och betygsätta.

Har du U/G-uppgifter från tidigare kursomgångar som du inte lämnade in under kursens gång eller i anslutning till att kursen avslutades behöver du kontakta oss för att planera hur du ska kunna avsluta kursen. Kontakta i första hand de amanuenser som håller i nuvarande omgång av kursen det gäller, eller studierektor Sara Andersson. Var ute i god tid. Ibland kan det vara ett alternativ att bli omregistrerad på en kurs för att göra klart den. Omregistrering ett visst år är inte garanterat och sker i mån av plats och resurser. Beslut om omregistreringar fattas i anslutning till terminsstart eller kursens start. Om du vill bli omregistrerad behöver du meddela oss detta i god tid innan terminsstart, så att vi kan utreda möjligheterna att erbjuda dig en plats.


If you have one or more unfinished CEMUS courses that you want to complete we offer four resubmission dates per year to hand in late and/or rewritten failed graded assignments. Below you can find information about the dates, and how to submit assignments.

Late submissions have four deadlines per annum at CEMUS. These deadlines are for 2023:

  19/12 (2022)
  15/5 (2023)
  14/8 (2023)
  6/11 (2023)
  22/1 (2024)

All Pass/Fail assignments are handed in via Studium and are continuously assessed during the course. The first hand in of graded assignments is always done in Studium. Late submissions are sent to: resubmissionscemus.uu@analys.urkund.se It is important that you also fill in the form in Kurt, so that we know who has handed in what: Late and re-submissions Cemus (Kurt form)

A late submission may be sent to the resubmissions box before the deadline, but it will not be looked at before the given dates. The assessors have 25 days from receiving your assignment to assess and grade your assignment. resubmissionscemus.uu@analys.urkund.se

If you have fail/pass assignments that you did not hand in during or at the end of the course, you need to contact us to set up an examination plan to finish your course. Contact the course coordinators who are working with the course you want to finalize, or director of studies Sara Andersson. Be mindful that the process may take some time. Sometimes re-registration is an option to finalize a course. Re-registration a specific semester is not guaranteed, and decisions on re-registrations are made in connection to the start of each semester. Contact us well in advance if you would like to be re-registered to a course and we will investigate if we are able to offer you a re-registration.