Teknik, makt och mänsklighetens framtid, 7.5 hp


Vårterminen 2021, 50%, Campus, Dagtid

Anmälan på antagning.se »

Startdatum: 18 januari 2021
Slutdatum: 22 mars 2021
Sista ansökningsdatum: 15 oktober 2020
Anmälningskod: UU-69504 Anmälan
Undervisningsspråk: Svenska
Studieort: Uppsala
Urval: Högskolepoäng (max 165 hp)
Behörighet: 60 hp
Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift

Om kursen

På vilka sätt kan tekniska innovationer bidra i arbetet med och för hållbar utveckling? Vilka teknologiska och mänskliga framtidsscenarier är sannolika och önskvärda?

Utifrån en idéhistorisk inledande bakgrund förs en kritisk och praktisk diskussion om olika sätt att förstå teknikens möjligheter och begränsningar i relation till dagens hållbarhetsproblematik. Teman som bland annat diskuteras är förnyelsebar energi, riskbedömning av ny teknik, mobilitet, hög- och lågteknologiska visioner, informationsteknologi, sociala medier och copyright. Kursen fokuserar även på den tvärvetenskapliga dialogen där tekniska, naturvetenskapliga perspektiv möter filosofiska, maktpolitiska och kulturkritiska perspektiv på teknikens roll i samhället. Gästföreläsare, seminarier, egen läsning och examination syftar till eftertanke och bättre förståelse av vår relation till vår omgivande teknologiska värld.


<<< HUB Kursportal

Välkomna till vårterminen 2020!

På den här sidan kommer vi att lägga upp kursmaterial såsom schema, uppgifter, föreläsningsmaterial etc.

Har du frågor som rör kursen hör då av dig till kursamanuenserna Kenzo Franzén (kenzo.franzen@cemus.uu.se, 0707815225) och Hanna Wernerson (hanna.wernerson@cemus.uu.se, 0763436928).

Uppdateringar

22 jan: Uppdaterade instruktioner för diskussionsgruppsinlämningar
25 jan: Nytt schema: Bytt plats på tillfällena 20 februari och 10 mars
11 mar: Preview för skrivuppgift uppladdad
11 mar: Föreläsning med Frida Gunnarsson 12/3 inställd
16 mar: Nytt schema: Viktiga uppdateringar med anledning av coronaviruset


Presentationer

Litteratur

  • Nye, David E. (2006) Technology Matters: Questions to live with. 1:a uppl. Cambridge, Mass.: MIT Press
  • Hornborg, Alf (2012) Myten om maskinen. 2:a uppl. Göteborg: Daidalos

Vårterminen 2020 vecka 04-12 – dagtid – 50% – Campus


Sista ansökningsdatum: 2019-10-15

Anmälningskod: UU-69504

Undervisningsspråk: Svenska

Studieort: Uppsala

Urval: Högskolepoäng (max 165 hp)

Behörighet: 60 hp

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

 

Om kursen

På vilka sätt kan tekniska innovationer bidra i arbetet med och för hållbar utveckling? Vilka teknologiska och mänskliga framtidsscenarier är sannolika och önskvärda?

Utifrån en idéhistorisk inledande bakgrund förs en kritisk och praktisk diskussion om olika sätt att förstå teknikens möjligheter och begränsningar i relation till dagens hållbarhetsproblematik. Kursen utgår från en tvärvetenskaplig dialog där tekniska, naturvetenskapliga perspektiv möter filosofiska, maktpolitiska och kulturkritiska perspektiv på teknikens roll i samhället. Gästföreläsare, seminarier, egen läsning och examination syftar till eftertanke och bättre förståelse av vår relation till vår omgivande teknologiska värld.