Teknik, makt och mänsklighetens framtid, 7.5 hp


Deadline 16 december 16 kom ihåg att svara ja till din plats på kursen på www.antagning.se, se www.uu.se/utbildning/antagning för instruktioner.

Registrering sker online på www.studentportalen.uu.se efter du fått ditt andra antagningsbesked och när registreringen öppnat, kontakta jenny.thor@geo.uu.se med frågor angående registrering.

Se kursinformation längre ner på denna sida och på studium.uu.se efter att du registrerat dig.


Vårterminen 2021, 50%, Campus, Dagtid

Sen anmälan på antagning.se »

Startdatum: 18 januari 2021
Slutdatum: 22 mars 2021
Sista ansökningsdatum: 15 oktober 2020
Anmälningskod: UU-69504 Anmälan
Undervisningsspråk: Svenska
Studieort: Uppsala
Urval: Högskolepoäng (max 165 hp)
Behörighet: 60 hp
Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift

Om kursen

På vilka sätt kan tekniska innovationer bidra i arbetet med och för hållbar utveckling? Vilka teknologiska och mänskliga framtidsscenarier är sannolika och önskvärda?

Utifrån en idéhistorisk inledande bakgrund förs en kritisk och praktisk diskussion om olika sätt att förstå teknikens möjligheter och begränsningar i relation till dagens hållbarhetsproblematik. Teman som bland annat diskuteras är förnyelsebar energi, riskbedömning av ny teknik, mobilitet, hög- och lågteknologiska visioner, informationsteknologi, sociala medier och copyright. Kursen fokuserar även på den tvärvetenskapliga dialogen där tekniska, naturvetenskapliga perspektiv möter filosofiska, maktpolitiska och kulturkritiska perspektiv på teknikens roll i samhället. Gästföreläsare, seminarier, egen läsning och examination syftar till eftertanke och bättre förståelse av vår relation till vår omgivande teknologiska värld.


<<< HUB Kursportal

Välkomna till vårterminen 2021!

I denna kurs kommer vi att ta oss an frågan teknik på både individ- och samhällsnivå och göra detta från historiska, etiska, kulturella och politiska perspektiv. Vilka förväntningar finns – och vilka förväntningar bör finnas – på teknisk utveckling i sökandet efter ett hållbart samhälle? Vi ser fram emot att djupdyka i och diskutera dessa frågor i vår!

Nedan hittar du ett välkomstbrev med viktig information, litteraturöversikt, examinationsöversikt och ett preliminärt schema. Under kursens gång kommer Studium används primärt för kommunikation.

 

Har du några frågor eller funderingar är du varmt välkommen att höra av dig till oss. Vi ser fram emot att ses snart!

Eva och Zack
eva.andersson@cemus.uu.se
zack.klockar@cemus.uu.se