Teknik, makt och mänsklighetens framtid, 7.5 hp


Vårterminen 2022, 50%, Campus, Dagtid

Sen anmälan på antagning.se »

Startdatum: 17 januari 2022
Slutdatum: 20 mars 2022
Sista ansökningsdatum: 15 oktober 2021
Anmälningskod: UU-69504 Anmälan
Undervisningsspråk: Svenska
Studieort: Uppsala
Urval: Högskolepoäng (max 165 hp)
Registrering: 16 december 2021 – 16 januari 2022
Behörighet: 60 hp
Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift

Om kursen

På vilka sätt kan tekniska innovationer bidra i arbetet med och för hållbar utveckling? Vilka teknologiska och mänskliga framtidsscenarier är sannolika och önskvärda?

Utifrån en idéhistorisk inledande bakgrund förs en kritisk och praktisk diskussion om olika sätt att förstå teknikens möjligheter och begränsningar i relation till dagens hållbarhetsproblematik. Bland annat diskuteras teman som hälsa, relationer, genus, global rättvisa och framtidsvisioner i relation till teknik. Plats ges också för att närmare skärskåda teknologiska trender som artificiell intelligens, samt teknikens roll i förhållande till klimatförändringarna. Kursen fokuserar även på den tvärvetenskapliga dialogen där tekniska, naturvetenskapliga perspektiv möter filosofiska, maktpolitiska och kulturkritiska perspektiv på teknikens roll i samhället. Gästföreläsare, seminarier, egen läsning och examination syftar till eftertanke och bättre förståelse av vår relation till vår omgivande teknologiska värld.


<<< HUB Kursportal

Välkomna till vårterminen 2022!

I denna kurs kommer vi att ta oss an frågan teknik på både individ- och samhällsnivå och göra detta från historiska, etiska, kulturella och politiska perspektiv. Hur formas tekniken? Hur formar tekniken oss? Hur relaterar vi till och tänker kring teknik? Vilka förväntningar finns – och vilka förväntningar bör finnas – på teknisk utveckling i sökandet efter ett hållbart samhälle? Vi ser fram emot att djupdyka i och diskutera dessa frågor i vår!

Nedan hittar du ett välkomstbrev med viktig information, litteraturöversikt, examinationsöversikt och ett preliminärt schema. Under kursens gång kommer Studium används primärt för kommunikation.

 

Har du några frågor eller funderingar är du varmt välkommen att höra av dig till oss. Vi ser fram emot att ses i januari!

Erik och Max
erik.dickens@cemus.uu.se
maximilian.jatzkowski@cemus.uu.se