April 11 & 12: The True Story of Begging / Bakom rubrikerna om tiggeriet – Talk with Gina Ionescu & Erika Oldberg


Framtidsakademin

[English]

The 11th and 12th of April, Gina Ionescu, romani from Romania, and journalist Erika Oldberg will hold a talk on based on their new book “I’m Gina – a story of survival and the shame in Europe”.

The book describes the situation of some of Europe’s most vulnerable people – the Romani from Romania and Bulgaria who are begging on the streets. Everywhere their presence is discussed. Why are they here? Should we give them money? Are they operating through criminal networks? Behind all the speculation, headlines and political outbursts are people who rarely, if ever, get their voices heard.

Gina Ionescu was one among the more than one hundred people who were evicted from the Sorgenfri camp in Malmö in late winter 2015. In this session she herself tells about her struggle to survive, how it is to beg and about the racism she encounters.

NOTE! The lecture will be held twice: on 11th and 12th April at Sävja kulturcentrum and Kulturpunkten in Gottsunda:

 

  • 11 april kl. 19:00-20:30 på Sävja kulturcentrum (Västgötaresan, 757 54 Uppsala). From the central station, take bus nr. 5 to Sävja and get off at bus stop Daneport.
  • 12 april kl. 12:00-13:00 på Kulturpunkten i Gottsunda (Valthornsvägen 7, Entré E, Gottsunda Kulturhus). Take bus nr. 7, 11, 12 or 14 and get off at bus stop Gottsunda centrum.


The lecture is free and open to all. Warm welcome!
Please observed that the talk will be held in English!


[Svenska]

Den 11e och 12e april kommer Gina Ionescu, rom från Rumänien, och journalisten Erika Oldberg och samtalar utifrån den nyskrivna boken “Jag är Gina – en berättelse om överlevnad och skam i Europa”.

Boken tar avstamp i situationen för några av Europas mest utsatta människor – romer från Rumänien och Bulgarien som tigger på gatorna. Överallt diskuteras deras närvaro. Varför kommer de hit? Ska man ge dem pengar? Verkar de i kriminella ligor? Bakom spekulationer, förstasidor och politiska utspel finns människor som sällan, om någonsin, får göra sina röster hörda.

Gina Ionescu var bland de över hundra personer som avhystes från Sorgenfrilägret i Malmö under senvintern 2015. Här berättar hon själv om sin kamp för att överleva, om hur det är att tigga och om rasismen hon möter.

OBS! Föreläsningen hålls två gånger: den 11e och 12e april på Sävja kulturcentrum respektive Kulturpunkten i Gottsunda:

  • 11 april kl. 19:00-20:30 på Sävja kulturcentrum (Västgötaresan, 757 54 Uppsala). Från centralstationen, ta buss nr. 5 till Sävja och kliv av vid busshållplats Daneport.
  • 12 april kl. 12:00-13:00 på Kulturpunkten i Gottsunda (Valthornsvägen 7, Entré E, Gottsunda Kulturhus). Ta buss nr. 7, 11, 12 eller 14 från centralstationen och kliv av vid busshållplats Gottsunda centrum.

Föreläsningen är gratis och öppen för alla. Varmt välkommen!

OBS! Föreläsningen och samtalet kommer att hållas på engelska.