2 mars: Framtidsakademin – Agenda 2030 och mänskliga rättigheter – en skenhelig allians?


Varmt välkommen till en öppen föreläsning med Johanna Ohlsson, doktor och projektledare vid Teologiska institutionen Uppsala universitet: “Agenda 2030 och mänskliga rättigheter – en skenhelig allians?”


När: 2 mars kl. 18:00-19:00
Var: Uppsala Stadsbibliotek, Svartbäcksgatan 17

Agenda 2030 vilar på uppfattningen om människors lika värde och bygger till stor del på mänskliga rättigheter. Trots detta är Agendan primärt miljötung och rättighetsperspektivet är inte alltid tydligt. Denna föreläsning och diskussion handlar om hur mänskliga rättigheter och hållbar utveckling hänger ihop inom ramen för Agenda 2030, och vilka utmaningar som uppstår i mötet mellan delvis olika forskningstraditioner. Johanna Ohlsson är doktor och projektledare för Mänskliga rättigheter vid Teologiska institutionen, Uppsala universitet.


Vårens tema är mänskliga rättigheter. Föreläsningarna är kostnadsfria och öppna för alla. Välkommen att diskutera framtidens frågor med dagens forskare!

Framtidsakademin är en tvärvetenskaplig föreläsningsserie som behandlar forskning kring framtidsrelevanta frågor inom ramen för hållbar utveckling. Syftet med samarbetet är att sprida aktuell forskning till intresserade människor utanför universitetets väggar. Projektet har pågått sedan 2004 och är ett samarbete mellan CEMUS, Folkuniversitetet i Uppsala och Uppsala Stadsbibliotek.

Föreläsningarna är gratis och öppna för allmänheten och de hålls tre gånger per termin, kl. 18.00-19.00 i Malla-salen på Stadsbiblioteket, Svartbäcksgatan 17. Vi bjuder in såväl forskare från Uppsala och andra delar av landet, som experter, journalister, författare och politiker att komma och berätta om sitt arbete under ett för terminen gemensamt tema.

Varmt välkomna att diskutera framtidens frågor med dagens forskare!

 

Program våren 2020

Tema: Mänskliga rättigheter

Under våren 2020 arrangerar vi tre föreläsningar kring mänskliga rättigheter. Hur kommer klimatförändringarna att påverka rättigheterna till liv, hälsa, mat och en tillräcklig levnadsstandard? Hur kan urfolkskunskaper bidra till en hållbar utveckling? Hur ser de globala målen för hållbar utveckling ut utifrån ett rättighetsperspektiv? Vad innebär klimatrelaterad migration för mänskliga rättigheter? Detta diskuterar vi under vårens framtidsakademi. Välkomna!

 

5 februari kl. 18:00-19:00 Uppsala Stadsbibliotek
Gunilla Larsson, Uppsala universitet. Dálkke: Urfolksperspektiv på klimatet

Gunilla Larsson berättar om sin forskning i projektet Dálkke, där Larsson utifrån ett historiskt perspektiv belyser sambandet mellan klimat och samhällsförändring med fokus på det samiska samhället. Gunilla Larsson kommer även visa på hur urfolkskunskaper från förr kan bidra till en hållbar utveckling i framtiden. Gunilla Larsson är forskare vid Centrum för mångvetenskaplig forskning om rasism, Uppsala universitet, och arbetar för etableringen av ”Urfolksperspektiv på klimat” som forskningsfält.

 

2 mars kl. 18:00-19:00 Uppsala Stadsbibliotek
Johanna Ohlsson, Uppsala universitet. Agenda 2030 och mänskliga rättigheter – en skenhelig allians?

Agenda 2030 vilar på uppfattningen om människors lika värde och bygger till stor del på mänskliga rättigheter. Trots detta är Agendan primärt miljötung och rättighetsperspektivet är inte alltid tydligt. Denna föreläsning och diskussion handlar om hur mänskliga rättigheter och hållbar utveckling hänger ihop inom ramen för Agenda 2030, och vilka utmaningar som uppstår i mötet mellan delvis olika forskningstraditioner. Johanna Ohlsson är doktor och projektledare för Mänskliga rättigheter vid Teologiska institutionen, Uppsala universitet.

 

27 april kl. 18:00-19:00 Uppsala Stadsbibliotek
Sara Kalm, Lunds universitet. Migration och mänskliga rättigheter

Forskaren Sara Kalm ger en föreläsning om samspelet mellan migrations- och socialpolitik. Kalm berättar om olika former av migrationsregleringar, och vad dessa inneburit för mänskliga rättigheter. Några historiska nedslag görs, och avslutningsvis berörs frågan om klimatrelaterad migration. Sara Kalm är docent i statsvetenskap på Lund universitet.