20 feb: Lunchföreläsning – Så kan vi lätta på klimatavtrycket


Klimatlätt bjuder in Uppsalas studenter till en lunchföreläsning för att diskutera vägen framåt mot ett minskat klimatavtryck!

När: Torsdag 20 februari 2020 kl. 12:00-13:15
Vart: Ihresalen, Thunbergsvägen 3H, 752 38 Uppsala
Anmälan: anmälan lunchföreläsning 20 februari

Det finns mycket vi kan göra redan idag för att minska vår klimatpåverkan och med hjälp av nya verktyg har det blivit lättare att få koll på sitt eget klimatavtryck. Hur kan det hjälpa oss att agera och vilken roll spelar olika val i vår vardag? Varför är det svårt att agera hållbart när vi vet att vi måste göra det och hur bryter vi mönster? Hur kan vi tillsammans skapa engagemang för att snabba på klimatomställningen? Det här försöker vi gemensamt besvara med hjälp av talare som är experter inom området. Lunchwrap serveras från kl 11.45 och föreläsningen börjar kl 12.00 – kom i tid! Anmälan via länken i eventet.

Program

?Konsumtionskulturens tvingande logik – varför gör vi inte som vi säger
Katarina Graffman, fil. dr. i kulturantropologi med fokus på konsumtionskultur
Är människan som art oförmögen att tänka och handla långsiktigt i vardagen? Och om vi människor ska ändra beteende, vad behöver vi då lära oss om människan? Genom att förstå konsumtionskulturen och den sociala rollen som konsumtion spelar för människor kan vi bättre förstå varför människor inte agerar på all den information och fakta som finns idag om klimatförändringar. Se Katarinas TEDx Talk här:

?Kan appar hjälpa oss att göra mer hållbara val i vardagen?
David Andersson, forskare hållbar konsumtion samt grundare av appen Svalna
Hur klimatkalkylatorer kan hjälpa oss att förstå utsläppen av vår konsumtion och vilka förändringar vi behöver göra för att minska klimatpåverkan.

?Studentengagemang och organisering för klimatet
Klimatstudenterna Uppsala universitet
Klimatstudenterna höjer sina röster och hjälper lärosäten att leda vägen och leva som de lär. Hur kan studenter tillsammans påverka för att skapa förändring?

?Utmana varandra att lätta på klimatavtrycket
Sofia Andersson, bitr. kampanjledare Klimatlätt Uppsala
Att lätta på klimatavtrycket behöver varken vara svårt eller tråkigt – tvärt om! Utmana dig själv och dina studievänner att minska klimatavtrycket. Klimatlätt är en kampanj som vill underlätta för alla oss som bor, jobbar eller pluggar i Uppsala län att leva mer hållbart.
Tillsammans blir det roligare!

?Moderator: Linnéa Haeggström, kampanjledare Klimatlätt Uppsala

Lunchwrap serveras från kl 11.45 och föreläsningen börjar kl 12.00 – kom i tid!

Varmt välkomna!