23 mars: Att lyfta naturens slöja – en kväll om litteraturen och klimatet utifrån 20TAL:s tidskriftsnummer Klimatvisioner


Onsdag 23 mars kl. 18.30-22 på Sigtunastiftelsens bibliotek

Att lyfta naturens slöja – en kväll om litteraturen och klimatet utifrån 20TAL:s tidskriftsnummer Klimatvisioner


Välkommen till en kväll om natursyner, synvändor, evighetstanken och framtidens samhälle!

Inträde: 80 kr. (gratis för studerande)

Med utgångspunkt i 20TAL:s aktuella dubbelnummer »Klimatvisioner« anordnar Sigtunastiftelsen, 20TAL och CEMUS läsningar, samtal, framträdanden och barhäng i Sigtunastiftelsens bibliotek.

Genom historien har det förekommit många olika försök att ringa in och förstå människans relation till den kringliggande naturen, där gränsen mellan vad som är natur och vad som inte är det är rörlig och tänjbar. Sättet på vilket människan förstår denna relation kan i värsta fall användas för att legitimera exploatering, ett slags toxisk förbindelse där jordens lönas genom att fyllas med civilisationens avfall. Vilka nya sätt finns för att litterärt och konstnärligt gestalta naturen och synliggöra klimatförändringarna och hur kan de påverka vårt synsätt och agerande?

Medverkande
Författaren Carolina Thorell läser ur sin nya kritikerrosade diktsamling »I varje grässtrå såg jag en eld« och vi får se ett poetiskt och musikaliskt performance – »Owl Women« – av performanceartisten och musikern Ida Lod. Framträder med texter gör också studenterna Emilia Álvarez, Ellika Lagerlöf, Katja Palo, Julia Wedberg, Rita Kristola Wiklund och Helga Hjerling från Biskops Arnös författarutbildning.

Sofia Roberg, som nyligen givit ut avhandlingen »Att besvärja världen: En ekopoetisk studie av Inger Christensens Alfabet« samtalar med historikern Axel Andersson, författare av böcker om kärnavfall, kolonialism och konst. Båda medverkar med nyskrivna essäer i 20TAL:s nummer och samtalet rör sig kring litteraturens roll i förhållande till klimatförändringarna.

Hitta till Sigtunastiftelsen
Från Uppsala
Buss 181 går från Uppsala busstation till Sigtuna (med byte till buss 183 i Vassunda). För busstider se ul.se. Tåg går från Uppsala till Märsta sj.se I Märsta byter du till SL:s bussar 570 (avstigning Klockbacken) eller 575 (avstigning Sigtunastiftelsen) mot Sigtuna. För busstider se sl.se Observera att biljett inte längre går att köpa på SL-bussen. I Sigtuna kan returbiljett köpas på Pressbyrån vid Sigtuna busstation.

Från Stockholm
Du kan antingen åka SL:s pendeltåg sl.se till Märsta eller SJ:s tåg sj.se till Märsta. I Märsta byter du till SL:s bussar 570 (avstigning Klockbacken) eller 575 (avstigning Sigtunastiftelsen) mot Sigtuna. För busstider se sl.se Observera att biljett inte längre går att köpa på bussen. I Sigtuna kan returbiljett köpas på Pressbyrån vid Sigtuna busstation.

Med bil
I Sigtuna svänger du av mot centrum och följer skyltarna Hotellslinga S, som leder dig fram till Sigtunastiftelsen.


Samverkan mellan Sigtunastiftelsen, 20TAL, CEMUS, Uppsala universitet och SLU.