23 okt: Framtidsakademin: Mellan hopp och förtvivlan – tankar i en föränderlig värld.


Välkommen till en ny termin med Framtidsakademin med temat “Människans tidsålder”. Terminens första föreläsning med Sverker Sörlin var väldigt uppskattad och helt fullsatt! Näst på tur står nu universitetslektor Anneli Ekblom med föreläsningen:

“Mellan hopp och förtvivlan – tankar i en föränderlig värld”

Anneli Ekblom, universitetslektor vid Uppsala universitet, föreläser om erfarenheter från historiska och nutida exempel på samhällsrörelser för att skapa samhällelig rättvisa och miljövård. Föreläsningen ger perspektiv på vår inställning till dagens samhälls- och miljöproblem och deras eventuella lösningar.

Ekbloms intresseväckande forskning befinner sig i gränslandet mellan miljöhistoria, historisk ekologi och arkeologi med fokus på social-ekologisk dynamik och hållbarhet.

Tid: 23 oktober, kl 18-19
Plats: Uppsala stadsbibliotek, sal Malla.
Kostnad: Gratis, men först-till-kvarn (bra att vara på plats i tid då antalet platser är begränsat).

För mer om höstens program se: http://www.web.cemus.se/framtidsakademin/