24 maj: Klimatguide för Uppsala universitet: Strategiskt klimatarbete för institutioner eller motsvarande


Välkommen till en presentation med Kajsa Kramming där du får du veta mer om vad klimatguiden innehåller och hur den kan användas i universitetets viktiga klimatarbete!

När: 24 maj ÄNDRAD TID kl. 13.00-13.30

Var: NY LOKAL Betty Pettersson, Blåsenhus, se karta här: https://link.mazemap.com/YBwAwhdI


Efter att ha tilldelats rektors Klimatpott har Klimatguide för Uppsala universitet tagits fram under det senaste året. Guiden är till för ledare, medarbetare och studenter som vill ha inspiration och verktyg för hur de kan snabba upp klimatarbetet på en institution eller motsvarande.

Kajsa Kramming är Fil. dr i kulturgeografi och arbetar som provkonstruktör för de nationella proven i geografi och miljöstrateg på Uppsala universitet.


Evenemanget är en del av CEMUS Hållbarhetsfestival och Klimat- och hållbarhetsmässan – Idé till handling – där du möter organisationer och kan bli inspirerad till engagemang! Läs mer här www.cemus.uu.se/festival och här www.cemus.uu.se/fair/