24 maj: Stad till salu? – Öppen föreläsning med Nils Hertting


Photo: Philipp Henzler

Det offentliga rummet fyller en viktig politisk funktion. Det gör samhällets konflikter synliga och är en arena för möten, reflektion men också framförandet av krav och protester. Men vad händer med detta rum i en tid när städer försöker marknadsföra sig i en global konkurrens om investeringar och turistströmmar?

Den 24 maj gästas Framtidsakademin av Nils Hertting som utifrån sin nya bok analyserar och problematiserar gängse föreställningar om den nya stadspolitikens former och konsekvenser.

Nils Hertting är docent och universitetslektor vid Statsvetenskapliga institutionen och Institutet för bostads- och urbanforskning vid Uppsala universitet. Hans forskning rör olika frågor om makt, styrning och demokrati i staden.

Onsdag 24 maj kl. 18:00-19:00
Stadsbiblioteket i Uppsala, Svartbäcksgatan 17

Gratis och öppet för alla. Varmt välkommen!

 


Framtidsakademin är en tvärvetenskaplig föreläsningsserie som behandlar forskning kring framtidsrelevanta frågor inom ramen för hållbar utveckling. Syftet med samarbetet är att sprida aktuell forskning till intresserade människor utanför universitetets väggar. Projektet har pågått sedan 2004 och är ett samarbete mellan CEMUS, Folkuniversitetet i Uppsala och Uppsala Stadsbibliotek.

Föreläsningarna är gratis och öppna för allmänheten och de hålls i regel kl. 18 sista onsdagen varje månad under terminerna på Stadsbiblioteket (Svartbäcksgatan 17). Vi bjuder in såväl forskare från Uppsala och andra delar av landet, som experter, journalister, författare och politiker att komma och berätta om sitt arbete under ett för terminen gemensamt tema.


TEMA VÅREN 2017: “Vem har rätt till (bo)staden?”
Vilka tas hänsyn till när vi planerar för växande städer och offentliga rum? Vilka hamnar utanför och trängs undan? Hur undviker vi segregation och utanförskap? Vilka rättigheter har vi som hyresgäster, bostadsägare och medborgare? Frågor som dessa ligger till grund när Framtidsakademin under vårterminen 2017 tar sig an frågor om stadsplanering, bostadspolitik, gentrifiering, social rättvisa och mycket mer.