30 maj: Hållbara Uppsala – Seminarium i Per Hulténs Minne


perhulten-bigPer Hultén var en miljövisionär i Uppsala som hastigt gick bort i en olycka i januari. Nu vill vi fortsätta det arbete för ett hållbart samhällsbyggande som han varit med och drivit. Varmt välkommen den 30 maj!

kl 09-14.30 på Slottsbiografen i Uppsala

kl 15-18 på båten MS Kung Carl Gustaf

Anmälan senast 22 maj, via länk:
http://goo.gl/forms/Mbgkmwe7AK

Deltagande kostar 100:- för hela eller del av dagen. Studenter och gymnasieungdomar går gratis.

Arrangörer: Naturskyddsföreningen Uppsala, Jordens Vänner Uppsala, Klimataktion Uppsala, forskargruppen BioMobil, Uppsala kommun, kommunens miljövårdsråd, Uppsala klimatprotokoll, Cemus.


Program

9.00 Under förmiddagen blir det en serie miniföreläsningar med kort diskussion efter varje. Moderator är Staffan Lindberg. Fika serveras ungefär i halvtid.

– Forskargruppen BioMobil presenterar sig. Forskningen rör en lång kedja från biomassa till fordonsdrift och samhällsplanering. Sedan starten 2003 har många forskare från olika institutioner har deltagit, några är aktiva idag. Hur kan vi gå vidare med BioMobil?

– Vi får höra om Uppsala Klimatprotokoll och Färdplan klimatneutralt Uppsala 2050. Hur kan man bli med? Vilka projekt arbetas med?

– CEMUS – centrum för miljö- och utvecklingsstudier vid Uppsala universitet och SLU – berättar om studentdriven utbildning för hållbar utveckling. Hur kan vi utveckla samarbetet mellan studenter och lokala aktörer för ett hållbart Uppsala?

– Föreningen spårvagnsstäderna ger nuläget om spårvägssutbyggnad i svenska städer. Hur långt har planerna på spårväg i Uppsala avancerat?

– Rapport från kommunens arbete med den nya översiktsplanen. Hur hänger stad och land ihop?

12.00 Lunch med ekologisk och närproducerad mat från Åloppe

13.00 – 14.30 Mötestorg utifrån de ämnen som föreläsningarna tagit upp.

15.00 avgår båten MS Kung Carl Gustaf från Islandsbron. Vi färdas Fyrisån ner, in i Vårdsätraviken där vi har en minnesstund för Per. Vi fortsätter diskussionerna på båten och lyssnar också till:

– Presentation av ett första utkast till visionsutställningen “Hållbara Uppsala”.

– Information om ansökan om att göra Å-rike Fyris till världsarv.

På båten kan man köpa dricka, öl, vin och tilltugg.
Ca kl.18 är vi tillbaka vid Islandsbron.