Autumn semester 2020: CEMUS courses online


All CEMUS courses will be given mostly online during the first half of the autumn semester 2020, a decision for the second half of the semester will be made later, read more at: https://teknat.uu.se/education/student-en/corona-info/

You register for your course at www.studentportalen.uu.se and course information can be found at www.studium.uu.se and www.cemus.uu.se.

 

Alla CEMUS kurser kommer att ges till större delen online under första halvan av terminen höstterminen 2020, ett beslut gällande andra halvan av terminen kommer senare, läs mer här: https://teknat.uu.se/utbildning/student/corona-info/

Registrering sker på www.studentportalen.uu.se och kursinformation hittar du på www.studium.uu.se och www.cemus.uu.se.