Nov 14: Wild and Dangerous Hope – Facing Urgent and Slow Violence


Wild and Dangerous Hope – Facing Urgent and Slow Violence

International meeting for building solidarity, security and peace

This event connects to the upcoming 100 year anniversary of Nathan Söderblom’s visit to the US 1923 and the World Conference of Life and Work in 1925, CEMUS 30 anniversary during 2022 and the upcoming ClimateExistence conference 2023.


Climate collapse is supply chain collapse and economic collapse and reproductive and civil rights collapse and social collapse and democracy collapse and ecosystem collapse and biodiversity collapse and — Everything is connected.

Alexandria Villaseñor, Twitter, May 15 2022

With this international meeting we aim to bring together different actors, activists, academics, artists in a critical dialogue on how to in a meaningful and passionate way continue the work for human decency, lively democracy and a thriving community of life.

Everything is really connected and intertwined in a complicated web dependencies and interactions. One cannot separate the lessons learned from the pandemic on human and ecosystem health from the climate policies needed for societal transformation to the ongoing brutal invasion of Ukraine and ripples felt across the world. We should with inspiration from similar historical times and groups find bridges that brings together different causes and interests in the global community so that we can build understanding, solidarity and support systems to deal with the next great war, the next runaway climate disaster, the next violent authoritarian take over.

Join us for an intense, creative and critical day of dialogues and discussions!


When: November 14, 2022, kl. 15.00-21.00 CET

Where: The Sigtuna Foundation Library, Sweden and online

Registration participation at the Sigtuna Foundation: link coming (limited to 50 in-person attendees)

Registration for online participation: link coming

Det vilda och farliga hoppet – Att möta det brådskande och långsamma våldet

Internationellt möte för att bygga solidaritet, säkerhet och fred

Detta evenemang knyter an till det kommande 100-årsjubileumet för Nathan Söderbloms rundresa i USA 1923 och det Stora ekumeniska mötet 1925, CEMUS 30-årsjubileum under 2022 och den kommande KlimatExistens-konferensen 2023.


Klimatkollaps är försörjningskedjekollaps och ekonomiskkollaps och reproduktiv- och medborgliga-rättighterkollaps och demokratikollaps och ekosystemkollaps och biologisk-mångfaldkollaps och — Allt är sammankopplat.

[Climate collapse is supply chain collapse and economic collapse and reproductive and civil rights collapse and social collapse and democracy collapse and ecosystem collapse and biodiversity collapse and — Everything is connected.]Alexandria Villaseñor, Twitter, 15 maj 2022

Med detta internationella möte syftar vi till att föra samman olika aktörer, aktivister, akademiker, artister i en kritisk dialog kring hur att på ett meningsfullt och passionerat sätt upprätthålla arbetet för mänsklig värdighet, en levande demokrati and en livskraftig genemskap av liv.

Allting är verkligen ihopkopplat och sammanflätat i ett komplicerat nät av beroenden och utbyten. Man kan inte åtskilja lärdomarna från pandemin gällande mänsklig- och ekosystemhälsa från de klimatpolitiska beslut som behövs för en större samhällsförändring till den pågående brutala invasionen av Ukraina och dess konsekvenser över hela världen. Vi bör utifrån liknande historiska tider och grupper försöka hitta broar som för samman olika engagemang och intressen i den globala gemenskapen så att vi kan bygga förståelse, solidaritet och stödsystem för att möta det nästa stora kriget, nästa okontrollerbara klimatkatastrof, nästa våldsamma auktoritära maktövertagande.

Välkommen till en intensiv, kreativ och kritisk eftermiddag – kväll av samtal och diskussioner!


När: 14 november 2022 kl. 15.15-21.00 CET

Vart: Sigtunastiftelsen, Sverige och online

Registrering: länk kommer


Programtext Sigtuna

Måndag 14 november kl 15-20 i biblioteket.
Det vilda och farliga hoppet – Internationellt möte för en möjlig planetär solidaritet och fred

Vad skapar engagemang, mobilisering och förändring, och vad kan vi lära av historien? Vi möts, akademiker, aktivister, artister, och samtalar kring möjliga sätt att vara och tänka – kring en levande planetgemenskap – då CEMUS firar 30 år och inför nästa års KlimatExistens på Sigtunastiftelsen. Det blir föredrag, samtal och mingel med bar och tilltugg.

För drygt 100 år sedan skapades Sigtunastiftelsen av Uppsalastudenter, en visionär dialogplats för möten mellan olika människor, tankar och rörelser runt tidens frågor utifrån en kristen humanism. Nathan Söderblom var stiftare och inspiratör och skapade 1915 sin vision att samla världens kristenhet för fred – samtidigt som kvinnornas fredsmarsch i Haag med bland andra Elin Wägner och Emilia Fogelklou. Söderbloms fredsarbete resulterade i det ekumeniska världsmötet i Stockholm 1925, där hans mobilisering av de amerikanska lutheranerna i Augustana College 1923 var viktig, liksom i Nobels fredspris 1930. Det ekumeniska världsmötet 1925, som engagerade en ung Dag Hammarskjöld, blev en viktig utgångspunkt för Kyrkornas världsråd 1948, en etisk pendang till FN. Klimatfrågan togs tidigt upp av Fogelstadskvinnorna och deras fredsvision Fred med jorden 1940 av Elin Wägner och Elisabeth Tamm, Rachel Carson väckte 1962 den internationella klimatdebatten och på 1970-talet togs miljöfrågorna upp på både FNs första miljökonferens i Stockholm 1972 och i Kyrkornas världsråd. Idag är Naturens rättigheter och End Ekocide en idé och rörelse som mötts på Sigtunastiftelsen och som nått både FN och Kyrkornas världsråd.

I år är det 60 år sedan Rachel Carsons Tyst vår, 50 år sedan Olof Palme lanserade begreppet ekocide för brott mot naturen på FNs miljökonferens i Stockholm och nästa år är det 100 år sedan Söderbloms möte på Augustana College och 75 år sedan Kyrkornas världsråd skapades och FNs deklaration om mänskliga rättigheter 1948. Vi möts och samtalar kring engagemang, mobilisering och färändring. Vilka hållbara analyser, idéer, metoder och framtidsberättelser ser vi? Hur ser samhällsberättelser i samklang med naturen ut – ett mer vilt tänkande, natur, ande, kultur och teknik? Vad och vem väcker det vilda hoppet och ger inspiration till engagemang och förändring igår och idag? Hur hör den snabba internationella mobilisering som pandemin och pågående krig skapat samman med den snabba klimatmobilisering Greta Thunberg, Vanessa Nakate och Xiye Bastida skapat bland världens unga och den internationella mobilisering som skapas, som till exempel Ekocide-lagstiftningen, utifrån det långsamma våld på natur och samhälle som klimatkrisen utgör?

Medverkande meddelas senare på hemsidan.

Samverkan med CEMUS, Centre for Environment and Development, Uppsala universitet och SLU.



Our enemies have a goal: They want you to first give up hope, then just give up altogether.

Despair is their tool. Exhaustion, fear and isolation are their tools.

Cynicism is the obedience they seek from you.

Refuse to obey: Take heart.

Embrace defiant optimism.

Hope huge.Alex Steffen, Twitter, 2018

First of all, failure does not mean the End of the World. One of the problems of believing in binary climate futures — we either seize the chance to take climate actions that will supposedly restore continuity, or we plunge headlong into extinction — is that it facilitates well-off people ignoring the realities of poor people by turning their very real and particular catastrophes into mere b-roll examples of End of Everything. It takes actual people’s challenges and makes them only an illustration of the horrible fate stealing over us all. They can’t be helped, and we are powerless in the face of the collapse — which is privileged crap. Indeed, it takes a lot of unquestioned privilege to feast oneself on the luxury of despair, while turning others’ lives into anecdotes of doom to be told at dinner parties.'The Transapocalyptic Now It's not the end of the world, but it is the end of the world as we've known it', Alex Steffen, Nov 4, 2021
Optimism is a political act.

Entrenched interests use despair, confusion and apathy to prevent change. They encourage modes of thinking which lead us to believe that problems are insolvable, that nothing we do can matter, that the issue is too complex to present even the opportunity for change. It is a long-standing political art to sow the seeds of mistrust between those you would rule over: as Machiavelli said, tyrants do not care if they are hated, so long as those under them do not love one another. Cynicism is often seen as a rebellious attitude in Western popular culture, but, in reality, cynicism in average people is the attitude exactly most likely to conform to the desires of the powerful — cynicism is obedience.

Optimism, by contrast, especially optimism which is neither foolish nor silent, can be revolutionary. Where no one believes in a better future, despair is a logical choice, and people in despair almost never change anything. Where no one believes a better solution is possible, those benefiting from the continuation of a problem are safe. Where no one believes in the possibility of action, apathy becomes an insurmountable obstacle to reform. But introduce intelligent reasons for believing that action is possible, that better solutions are available, and that a better future can be built, and you unleash the power of people to act out of their highest principles. Shared belief in a better future is the strongest glue there is: it creates the opportunity for us to love one another, and love is an explosive force in politics.

Great movements for social change always begin with statements of great optimism.Alex Steffen, Nov 19, 2016, 'The Politics of Optimism - Optimism is a political act; cynicism is obedience'

Hope, in this deep and powerful sense, is not the same as joy that things are going well, or willingness to invest in enterprises that are obviously headed for early success, but rather an ability to work for something because it is good, not just because it stands a chance to succeed. The more unpromising the situation in which we demonstrate hope, the deeper that hope is. Hope is not the same thing as optimism. It is not the conviction that something will turn out well, but the certainty that something makes sense, regardless of how it turns out. 'Disturbing the Peace' pp. 181-182, Vaclav Havel, 1990
Three primary concerns animate this book [Slow Violence and the Environmentalist of the Poor], chief among them my conviction that we urgently need to rethink – politically, imaginatively, and theoretically – what I call “slow violence.” By slow violence I mean a violence that occurs gradually and out of sight, a violence of delayed destruction that is dispersed across time and space, an attritional violence that is typically not viewed as violence at all.'Slow Violence and the Environmentalist of the Poor', Rob Nixon, 2011 p. 2
The oceans of history are made turbulent by the ever-rising tides of hate. History is cluttered with the wreckage of nations and individuals that pursued this self-defeating path of hate. As Arnold Toynbee says: “Love is the ultimate force that makes for the saving choice of life and good against the damning choice of death and evil. Therefore the first hope in our inventory must be the hope that love is going to have the last word.”

We are now faced with the fact that tomorrow is today. We are confronted with the fierce urgency of now. In this unfolding conundrum of life and history there is such a thing as being too late. 'Beyond Vietnam: A Time to Break Silence' by Rev. Martin Luther King, 4 April 1967

You have a sacred task as educators, as you know from the book [“Walking on Water” 2004] to lead forth and draw out your students, and I think that’s an incredibly important role, especially as discourse shuts down and becomes crazier and crazier by the day … just like we need to protect every wild place … I have a good friend who’s an environmentalist who the reason he does the work … is because as things become increasingly chaotic he wants to make sure that some doors remain open, by which he means if Bull trout are still here in twenty years they may still be here in a hundred, if Redwood trees are still are here in twenty years, they be here in a hundred, but if they’re gone now they’re gone forever. And , it’s the same with sanity, and it’s the same with discourse, that anything you can do to protect pockets of sanity, as things become increasingly chaotic, make sure that those doors stay open.A conversation with Derrick Jensen, at CEMUS, Oct 19, 2019