Nov 15-16: CO2 Budget Conference


CO2-BUDGET är en hybridkonferens som går av stapeln på plats på Uppsala Universitet och på Zoom den 15-16 november 2022, parallellt med FNs COP27 konferens. I programmet ingår en del kring forskningsnära frågor, som vad en CO2-budget verkligen säger och hur konceptet utvecklas. En del fokuserar på kommuner, län och regioner i Sverige och Norge som vill skaffa, eller redan har, en koldioxidbudget, och deras erfarenheter och lärdomar av hur dessa används. I den sista delen får civilsamhället, särskilt miljö- och klimatrörelsen, komma till tals och ge sin syn på utvecklingen. Beröringspunkterna är många mellan dessa tre delar, och de flertalet deltagare kommer delta under hela konferensen.
CO2-BUDGET is a hybrid conference happening at Uppsala University and on Zoom November 15-16, 2022, in parallel with UN’s COP27 conference. In the program there is one part about research related questions, such as what a CO2-budget really says, and how this concept is developing. One part focuses on the municipalities, counties and regions in Sweden and Norway who would like to acquire, or already has acquired, a carbon budget, and their experiences and learnings from their use. In the last part, civil society — in particular the environmental- and climate movement – will get a chance to share their view of the development. The touch points between these three parts are many, and most participants will want to participate throughout the entire conference.

Read more: https://www.co2-budget.com/