Deadline October 15: Apply to Spring Courses 2016


Vårterminen 2016 – Spring 2016

Hållbar utveckling B, 30 hp
HUBDen här kursen vänder sig till studenter som läst Hållbar utveckling A vid CEMUS – CSD Uppsala eller motsvarande kurser vid annan institution. Kursen består av fem obligatoriska delkurser: Förändringsprocesser – ledarskap, kommunikation och organisation 6 hp, Tvärvetenskapliga och historiska perspektiv på värderingar, världsbilder och visioner 6 hp, Ekologiska, ekonomiska, sociala och kulturella perspektiv på teknik 6 hp, Livsfilosofiska perspektiv på individ, samhälle, miljö och utveckling 6 hp, samt B-uppsats 6 hp.
Läs mer och sök »

 

Hållbar utveckling – värderingar, världsbilder och visioner, 15 hp
VVVVilken roll kan synliggörandet av dolda värderingar, världsbilder, visioner spela i arbetet för en hållbar utveckling? Vilka ohållbara samhälleliga, kulturella faktorer har genom historien lett fram till dagens hållbarhetsproblematik? Och hur kan en akademisk diskussion och dialog om världens tillstånd leda till samhällsförändring?
Läs mer och sök »

 

Teknik, makt och mänsklighetens framtid, 7.5 hp
TM&MFPå vilka sätt kan tekniska innovationer bidra i arbetet med och för hållbar utveckling? Vilka teknologiska och mänskliga framtidsscenarier är sannolika och önskvärda?
Läs mer och sök »

 

Livsfilosofi och det moderna samhället, 7.5 hp
LFHur kombinerar man det goda livet med ett ansvar för världen och dess överlevnad? Vad kan olika livsfilosofier, livsstilar och historiska händelser lära oss om människan och vår samtid?
Läs mer och sök »

 

Master Programme in Sustainable Development
CEMUS is responsible for three course within the programme: Introduction to Interdisciplinary Science, 5 credits (Autumn), Sustainable Development – Worldviews and Visions – A Seminar Series, 5 credits (Autumn), and Sustainable Development – Worldviews and Discourses – A Seminar Series, 5 credits (Spring).
Read more »

MSD IntroMSD Seminar Series AutumnMSD Seminar Series Spring

Applied Sustainability Studies, 30 credits
APSSThis spring semester course package of 30 credits offers you the choice of the following courses: Actors and Strategies for Change – Towards Global Sustainabilities 7.5 credits, Sustainable Design – Ecology, Culture and Human Built Worlds 7.5 credits, Climate Change Leadership – Power, Politics and Culture 15 credits, and Sustainable Development – Project Management and Communication 15 credits.
Read more and apply »

 

Actors and Strategies for Change: Towards Global Sustainabilities, 7.5 credits
ASCWith a growing number of unsustainable environmental, economic and social trends, how can different actors work for sustainable alternatives? How can we develop capacities, strategies and tactics that achieve lasting and real changes in the local and global world?
Read more and apply »

 

Sustainable Design – Ecology, Culture and Human Built Worlds, 7.5 credits
SDESIGNHow can an interdisciplinary approach to design unlock new creativity and beauty? How can different design solutions in nature serve as a model for new human made designs? And what are the limits of human ingenuity and creative design?
Read more and apply »

 

Climate Change Leadership: Power, Politics and Culture, 15 credits
CCLClimate change leadership is often mentioned in both news media and by politicians themselves, but what does it really entail? What kind of knowledge and skills will future climate leaders need to learn? What kind of political, cultural and psychological resources are lacking in present initiatives?
Read more and apply »

 

Sustainable Development – Project Management and Communication, 15 credits
SDPMCDo you want start up a sustainability project and reach others with your ideas? Then this is a course for you! This course gives you an introduction to project management models for working with sustainable development that combine different practical and creative tools in planning, implementation, communication and evaluation. The course is designed for students that independently want to plan and implement a project idea that contributes to a sustainable development.
Read more and apply »