9 mars: Den svenska skogen – tillgång eller belastning? Om hotet mot skogen, klimatet och den biologiska rikedomenVarmt välkomna till Framtidsakademin tema Skogen och vårens andra föreläsning “Den svenska skogen – tillgång eller belastning? Om hotet mot skogen, klimatet och den biologiska rikedomen” med Lars Rydén, professor emeritus, Baltic University Programme, Uppsala universitet!

Foto: Klara Johansson

När: 9 mars kl. 18:15-19:30
Var: Mallas sal på Stadsbiblioteket (utifrån gällande restriktioner)
Online: Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCOSU9EAg6Z4Vt-Ke0CCEUMg eller Zoom: https://uu-se.zoom.us/j/69380318475 Meeting ID: 693 8031 8475

Sverige har mycket skog, mest i EU. Hur vi sköter vår skog spelar stor roll, särskilt för klimat, biologisk mångfald, och vår egen välfärd. Samtidigt hotas skogen av just detta: klimatförändring, biologisk utarmning och missriktat skogsbruk. Skogen diskuteras intensivt och åsikterna är många och olika. Mycket pekar på att en övergång till ett hyggesfritt, ekosystembaserat skogsbruk, där man eftersträvar en för platsen så naturlig skog som möjligt, kan göra stor skillnad.

Läs mer här: https://katalog.uu.se/empinfo/?id=XX930.


Vårens tema är Skogen. Föreläsningarna är kostnadsfria och öppna för alla – online och på Stadsbiblioteket om omständigheterna tillåter. Välkommen att diskutera framtidens frågor med dagens forskare!

Framtidsakademin är en tvärvetenskaplig föreläsningsserie som behandlar forskning kring framtidsrelevanta frågor inom ramen för hållbar utveckling. Syftet med samarbetet är att sprida aktuell forskning till en intresserade allmänhet, studenter och andra samhällsaktörer. Projektet har pågått sedan 2004 och är ett samarbete mellan CEMUS, Folkuniversitetet i Uppsala och Uppsala Stadsbibliotek.

Föreläsningarna är gratis och öppna för allmänheten och de hålls tre gånger per termin, och nu i vår med ny tid kl. 18.15-19.30 online och i Mallas sal på Stadsbiblioteket, Svartbäcksgatan 17, om omständigheterna tillåter det. Vi bjuder in såväl forskare från Uppsala och andra delar av landet, som experter, journalister, författare och politiker att komma och berätta om sitt arbete under ett för terminen gemensamt tema.

Varmt välkomna att diskutera framtidens frågor med dagens forskare!

 

Program våren 2022 – tema Skogen

Vårens tre föreläsningar tar dig med på en lång, farofylld och vacker resa genom skogen som idé, relation och verklighet. Först reser vi igenom skogen i litteraturen tillsammans med Torsten Pettersson, författare och professor i litteraturvetenskap, där skogen som hot, tröst, uppenbarelse erfars i berättande och lyrik. Sen guidar professor emeritus Lars Rydén oss genom den hett debatterade och kalhuggna Svenska skogen och dess påverkan på klimat och biologisk mångfald, med möjliga alternativ till dagens skogsbruk. Till sist reser vi ut i världen till Brasilien och Amazonas med Patricia Lorenzoni, författare och forskarassistent, in i en hotad och livsviktig värld, tätt sammanlänkad med dagens politiska och globala situation.

Varmt välkomna till en spännande serie föreläsningar tema Skogen!


 

9 februari kl. 18:15-19:30,
Torsten Pettersson, Professor i litteraturvetenskap, Litteraturvetenskapliga institutionen, Uppsala universitet

Skogen i litteraturen: Hot – tröst – uppenbarelse

I skönlitteraturen är skogen ibland ett konkret område som väcker liknande reaktioner som i verkligheten, men oftare en plats som symboliskt står för människolivet som helhet. Den kan då representera en hotfull omgivande värld, men även tröst i naturen och till och med en möjlighet att förnimma en värld bortom vår egen. Torsten Pettersson, litteraturvetare och författare, belyser detta med exempel från olika författarskap inklusive sitt eget.

När: 9 februari kl. 18:15-19:30
Var: Mallas sal på Stadsbiblioteket (utifrån gällande restriktioner)
Online: Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCOSU9EAg6Z4Vt-Ke0CCEUMg eller Zoom: https://uu-se.zoom.us/j/68702918251 Meeting ID: 687 0291 8251

Läs mer här: https://katalog.uu.se/empinfo/?id=N94-1043 och här www.torstenpettersson.com.

 

Foto: Klara Johansson

9 mars kl. 18:15-19:30, Lars Rydén, Professor emeritus, Institutionen för geovetenskaper, Baltic University Programme, Uppsala universitet

Den svenska skogen – tillgång eller belastning? Om hotet mot skogen, klimatet och den biologiska rikedomen

Sverige har mycket skog, mest i EU. Hur vi sköter vår skog spelar stor roll, särskilt för klimat, biologisk mångfald, och vår egen välfärd. Samtidigt hotas skogen av just detta: klimatförändring, biologisk utarmning och missriktat skogsbruk. Skogen diskuteras intensivt och åsikterna är många och olika. Mycket pekar på att en övergång till ett hyggesfritt, ekosystembaserat skogsbruk, där man eftersträvar en för platsen så naturlig skog som möjligt, kan göra stor skillnad.

När: 9 mars kl. 18:15-19:30
Var: Mallas sal på Stadsbiblioteket (utifrån gällande restriktioner)
Online: Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCOSU9EAg6Z4Vt-Ke0CCEUMg eller Zoom: https://uu-se.zoom.us/j/69380318475 Meeting ID: 693 8031 8475

Läs mer här: https://katalog.uu.se/empinfo/?id=XX930.

 

30 mars kl. 18:15-19:30, Patricia Lorenzoni, forskarassistent, Centrum för mångvetenskaplig forskning om rasism (CEMFOR), Uppsala universitet

Innan himlen faller ner – Amazonas mellan biologisk/social mångfald och exploatering

Sedan Jair Bolsonaros tillträde som president i Brasilien, har rått något av ett globalt öppet gräl om huruvida Amazonas tillhär Brasilien eller mänskligheten Denna föreläsning sätter Brasiliens anspråk på nationell suveränitet över världens artrikaste skog i sitt historiska och politiska sammanhang. Men den lyfter också det Amazonas som inte bara präglas av biologisk mångfald, utan också av en enorm kulturell rikedom och språklig mångfald. Denna mångfald hotas dock av både nationella och internationella intressen. Föreläsningens titel syftar på yanomamiledaren Davi Kopenawas uppmärksammade bok The Falling Sky från 2010, av vilken utdrag också översatts till svenska av Patricia Lorenzoni.

När: 30 mars kl. 18:15-19:30
Var: Mallas sal på Stadsbiblioteket (utifrån gällande restriktioner)
Online: Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCOSU9EAg6Z4Vt-Ke0CCEUMg eller Zoom: https://uu-se.zoom.us/j/63586151449 Meeting ID: 635 8615 1449

Läs mer här: https://katalog.uu.se/empinfo/?id=N18-379 och här: www.patricia-lorenzoni.com


Framtidsakademin är ett samarbete mellan Folkuniversitetet och CEMUS, vid Uppsala universitet och SLU. Syftet med samarbetet är att sprida aktuell forskning till intresserade människor utanför universitetets väggar. Verksamheten finansieras med stöd från Folkuniversitetsföreningen.