Global Miljöhistoria 2015


GMHVälkommen till kursen Global miljöhistoria vid CEMUS en del av CSD Uppsala. Kursen gavs första gången hösten 2003 och ges nu igen under höstterminen 2015. Vad kan samtiden lära av mänsklighetens långa historia och dess relation till den omgivande miljön? Hur kan en miljöhistorisk förståelse bidra i det praktiska arbetet för en hållbar framtid? Med utgångspunkt i samspelet mellan människa och natur ger kursen ett historiskt djup till dagens hållbarhetsproblematik och de senaste decenniernas diskussion om hur problematiken kan hanteras. Genom växlingar mellan ett generellt perspektiv och specifika nedslag i historien på olika geografiska platser, tecknas en helhetsbild av världens miljöhistoria. Särskilt fokus läggs vid 1900-talets miljöhistoria, med dess dramatiska förändringar av både ekosystem och människans livsbetingelser. Kursen erbjuder en tvärvetenskaplig dialog där användningen av olika kommunikativa verktyg och miljöhistoriska projektmetoder fördjupar förståelsen för hållbarhetsproblematiken och dess möjliga lösningar.

 


Höstterminen 2015

Kursen samläses med studenter från kursen Hållbar utveckling A. Den schemalagda undervisningen börjar vecka 36 och slutar vecka 43. Kursen omfattar totalt 7.5 hp för er som läser den fristående och för er som läser kursen som en delkurs i Hållbar utveckling A (30 hp) omfattar kursen 7.0 hp. Kursen ges på halvfart och blandad tid, dvs. föreläsningar både på dagtid och på kvällstid, dock främst på tisdagar och torsdagar. All kursinformation så som till exempel schema, examinationsuppgifter och instruktioner till seminarium kommer du hitta på denna hemsida under kursens gång.

Har du frågor angående kursen, skicka ett mail till gmh@csduppsala.uu.se

Joseph Tainter
Professor Joseph Tainter på besök i Uppsala 2014

 

 

Miljöhistoriska fallstudier

Material från studenter

Workshop om den gröna revolutionen


Information från kursintroduktionen plus möjlighet att testa ett nyutvecklat spel!

Ett stort tack för idag! Vi har samlat era frågor och ser fram mot att komma igång ordentligt nästa vecka.
För er som missade dagens introduktion så är det framför allt två saker ni behöver känna till:

Inför tisdagen 8 september har ni i grupper om 5-6 personer fått uppdraget att dela upp ansvaret för att
läsa en av fem artiklar som introducerar ämnet miljöhistoria. Uppgiften beskrivs i början av kursens digitala
kurskompendium med läsanvisningar. Ni hittar läsanvisningarna här:  http://www.web.cemus.se/digitalt-kurskompendium-gmh-ht15/ Vi ska se om vi kan ordna en ny sådan grupp efter
föreläsningen på torsdag förmiddag för er som inte var med.

 

Inför torsdagen 10 september ska ni har skrivit en kort berättelse om eran egen miljöhistoria. Den uppgiften hittar ni här: http://www.web.cemus.se/wp-content/uploads/2015/07/Seminarium-1-Personlig-Miljöhistoria.pdf

 

Hör av er till alexis.engstrom@csduppsala.uu.se alt. henrik.stromsten@csduppsala.uu.se om ni har några frågor!

 

Som bonusnyhet har vi ett meddelande från Jonas som läser kursen:

 

“Hej alla!
Jag utvecklar ett brädspel om miljöhistoria, civilisationer och riken, och söker speltestare. Det vore värdefullt att
få perspektiv och synpunkter på det från er som är intresserade av ämnet. Några ord om spelet:I civilisationer och riken tar spelarna rollen som en civilisation vilken definieras genom kultur, teknologi, geografi samt de grödor, djur och sjukdomar den lever med. Inom varje civilisation finns det riken som stiger och faller, men civilisationen består. Spelet skiljer sig från många andra historiska spel genom att de historiska personer, händelser och riken som fanns i historien saknas. Istället står det spelarna fritt att skapa en ny historia utifrån de förutsättningar som ges av miljö och teknik. Spelet är för 4-6 spelare, och tar lika många timmar att spela. Det är någorlunda komplicerat, även för vana brädspelare. På grund av att man kan styra andra spelares riken så når du framgång genom att räkna ut och manipulera vad andra spelare kommer att göra. Den avgörande skickligheten är oftare analys av helheten snarare än optimering av detaljer.Om du är intresserad, hör av dig till chumchu@hotmail.com så ordnar vi ett tillfälle. Om du vill titta lite på spelets innehåll: https://www.dropbox.com/sh/jviu96f7bp5mnyn/AABGRddZCrGCcA7P4-NLBChIa?dl=0Väl mött!
Jonas”

Global Miljöhistoria hösten 2015!

I morgon är det äntligen dags att åter igen ge ett historiskt perspektiv till samhällets utmaningar, tillkortakommanden och förtjänster. Att kritiskt granska processer och argument samt konstruktivt förmedla historiska lärdomar. Kursen i Global Miljöhistoria har sin introduktion vid 10:15 i Ekmansalen på EBC. Hoppas att vi ses där!

Henrik & Alexis
Kursamanuenser