Autumn semester/Ht 2018: Online registration and mandatory course introductions


EXCHANGE STUDENTS NEED TO ATTEND MANDATORY COURSE INTRODUCTIONS TO REGISTER, ALL OTHERS SEE BELOW

DEADLINE FOR ONLINE REGISTRATION IS AUGUST 20 MIDNIGHT

Information till antagna och efterantagna
Som antagen student till Uppsala universitet registrerar du dig på www.studentportalen.uu.se på respektive kurssida. Olika kurser kan ha olika registreringsperioder. Definitiv registrering sker endast om du är närvarande vid obligatoriska kursstarter se datum och tider nedan.

Är du ny student måste du aktivera ett studentkonto, https://konto.weblogin.uu.se innan en registrering är möjlig. Tänk på att du måste registrera dig i tid för att inte riskera att förlora din plats på kursen. Om problem uppstår vid registrering så kontakta studieadministrationen via jenny.thor[a]geo.uu.se innan registreringsperiodens slut.

Om du efter registrering beslutar dig för att inte läsa kursen så kontakta jenny.thor[a]geo.uu.se för avregistrering. Avbrott som meddelas inom kursens tre första veckor ger möjlighet till att söka om kursen på nytt via www.antagning.se

Information till reserver
Studenter på reservplats kan inte registrera sig online innan kursstart. Reservantagning påbörjas tidigast efter registreringsperiodens slut (20 augusti). Eventuellt besked skickas ut via email eller sms, så håll koll email och telefon, svarstid max 1 dygn.

Information for admitted students and those who will be admitted via acceptance of late applicants
To begin your studies you must register within the period of registration shown above. As a new student at Uppsala University you must apply for a student account at https://konto.weblogin.uu.se before it is possible to register for the course that you are admitted to. Final registration will be completed only if you attend the mandatory course introduction, see dates and times below.

If you do not have a Swedish personal identity number and cannot pick up a onetime passcode at campus, you should contact the IT Service Desk at the university servicedesk[a]uu.se

If you already have a student account then you can log on to www.studentportalen.uu.se and register for the course.

If you are not able to register please contact jenny.thor[a]geo.uu.se course administration during the period of registration, at the latest.

Information for reserves
You cannot register online before the course starts if you are a reserve. We will contact you by e-mail or text/sms if there’s open positions, you must respond within 24 hours max.

If you have any questions concerning courses please contact course coordinators or director of studies Daniel Mossberg, daniel.mossberg[a]cemus.uu.se, phone 073-065 02 28


Important dates – viktiga datum

Thursday July 12

Antagningsbesked med svarskrav på www.antagning.se. Under dagen den 12 juli kommer ditt antagningsbesked för hösten 2018. Admissions notice is published at www.antagning.se.

Friday July 27

Sista svarsdag Den 27 juli kl. 24.00 är det sista chansen att svara på ditt antagningsbesked. Du måste svara senast kl. 24.00. Last day to reply to your admissions notice at www.antagning.se.

Thursday August 2

Andra antagningsbeskedet Det andra antagningsbeskedet inför hösten 2018 kommer under dagen. Det behöver du inte svara på. Second admissions notice is published, you don’t need to reply to it.

Friday August 3

Registrering på studentportalen öppnar För att behålla din plats behöver du göra en online registrering på www.studentportalen.uu.se (se instruktioner ovan). Online registration opens at www.studentportalen.uu.se (see instructions above).

Monday August 20

Sista dag för online registrering 20 augusti vid midnatt/24.00 stänger online registreringen på www.studentportalen.uu.se. Online registration closes August 20 midnight at www.studentportalen.uu.se.


Mandatory course introductions – Obligatoriska kursintroduktioner

Click on locations to go to a more specific map.

Monday September 3

Hållbar utveckling A, 30 hp, kl. 9.15 i Sal XI (sal 11), Universitetshuset, Biskopsgatan 3.

Master Programme in Sustainable Development – Introduction to Sustainable Development, 5 credits, at 9.15 in Hamberg Lecture Hall, Geocentrum, Villavägen 16.

Sustainable Development – Project Management and Communication, 15 credits, at 9.15 in Kollaboratoriet, Östra Ågatan 19.

Climate Change Leadership in Practice, 30 credits, at 10.15 in CEMUS Library, Geocentrum, Villavägen 16.

The Global Economy – Environment, Development and Globalisation 15 credits, at 17.15 Humanistiska teatern, English Park Campus.

At 18.15 in Humanistiska teatern, English Park Campus: CEMUS joint semester start-up lecture autumn 2018 with Anders Wijkman, Author, Co-president Club of Rome and Chair Governing Board of Climate-KIC.


Tuesday September 4

Global miljöhistoria, 7.5 hp, kl. 10.15 i Sydney Alrutz-salen, Blåsenhus, von Kraemers Allé 1.

Global Challenges and Sustainable Futures, 7.5 credits, at 17.15 in room (lärosal) 6, EBC, Norbyvägen 18C.


Thursday September 6

Critical Perspectives on Sustainable Development in Sweden, 7.5 credits, at 17.15 in room 12:010, Blåsenhus, von Kraemers Allé 1.


Söndag 23 september – ONLINE REGISTRERING KLIMATET, ENERGIN OCH DET MODERNA SAMHÄLLET – DEADLINE 23 SEPTEMBER MIDNATT


Tisdag 30 oktober

Klimatet, energin och det moderna samhället , 7.5 hp, kl. 10.15, i sal 12:004, Blåsenhus, von Kraemers Allé 1.