Introduktion till hållbar utveckling, 2 hp


Välkomna till Introduktion till hållbar utveckling 2018!

På den här sidan finner ni all information som rör kursen. Kursen är en introducerande kurs i kurspaketet Hållbar utveckling A och löper under vecka 36-37.
Under rubriken “Senaste uppdateringarna” noterar vi när någonting har uppdaterats eller adderats i länkarna och filerna nedanför.


Senaste Uppdateringarna

  • Nu finns slides och anteckningar från veckans tillfällen upplagda. Ni hittar också en kortare text om hur ni kan förbereda er till måndagens tentarium.
  • Nu hittar ni läsanvisningar på länken här nedan