HUB Arkiv 2017


HUB Arkiv 2017

Schema

Observera att för alla tider som inte anges med exakta minuter gäller akademisk kvart. Det innebär till exempel att ett tillfälle där det står 9-12 egentligen börjar 9:15.

Om obligatoriska tillfällen: Alla seminarier är examinerande och därmed obligatoriska. Om något annat tillfälle (t.ex. en workshop) är examinerande och obligatoriskt så anges det i schemat. För övriga tillfällen gäller närvarokrav om 75%.

Alla nya ändringar i senaste versionen av schemat är markerade med röd text.

Om du behöver ladda ner schemat som pdf till din telefon så finns senaste versionen här:

Här finns schemat för period 3:

Arkiv 2016

Här finns allt material från Hållbar utveckling B


Välkomna till Värderingar, världsbilder och visioner 2017!

På den här sidan finner ni all information som rör kursen. Under rubriken “Senaste uppdateringarna” noterar vi när någonting har uppdaterats eller adderats i länkarna och filerna nedanför.

Vi som jobbar med kursen nås lättast via mail
emil.karlsson@csduppsala.uu.se
gustav.innala@csduppsala.uu.se

Tveka inte att höra av er om det är någonting ni undrar över!
/ Kursledningen – Gustav & Emil


Senaste Uppdateringarna

 • 10/4 VVV:Instruktioner för studentlett seminarium finns nu tillgängliga
 • 5/4 VVV: Instruktioner för slutgiltig rapport finns nu tillgängliga (endast fristående)


Teknik, makt och mänsklighetens framtid 2017

Litteratur

 • Hornborg, Alf (2010) Myten om Maskinen. 1st ed. Göteborg: Daidalos
 • Huxley, Aldous (1932). Du sköna nya värld. Stockholm: Lind & Co
 • Artiklar (finns på Studentportalen)

Komplettering


Förändringsprocesser 2017!

På den här sidan finner ni all information som rör kursen. Kursen är en delkurs i kurspaketet Hållbar utveckling B och löper under vecka 6-18.

Kursinfo

Litteratur

 • 170418 Kompendium & läsanvisningar
 • Kursbok: Klimek, A. & AtKisson, A. (2016) Parachuting Cats into Borneo: And Other Lessons from the Change Café. Chelsea Green Publishing.

Livsfilosofi vårterminen 2017

På denna sida kommer all information om kursen att finnas och uppdateras löpande. Har du frågor eller funderingar nås vi lättast via e-post:

livsfilosofi@csduppsala.uu.se, malin.andersson@csduppsala.uu.se eller sofia.ostblom@csduppsala.uu.se

Hälsningar Sofia & Malin, kursamanuenser

Litteratur

 • Björk, Nina
  Lyckliga i alla sina dagar : om pengars och människors värde
  Stockholm: Wahlström & Widstrand, 2012
 • Naess, Arne; Haukeland, Per Ingvar Karlsson, Mona C.
  Livsfilosofi : ett personligt bidrag om känslor och förnuft
  [Ny utg.]: Stockholm: Natur och kultur, 2005 (Kan köpas av oss)
 • Strömquist, Liv
  Uppgång & fall
  Stockholm: Galago, 2016
 • 1 valbar bok (endast fristående studenter)
 • Kurskompendium på studentportalen

B-uppsats 2017

På den här sidan finner ni all information som rör kursen. Kursen är en delkurs i kurspaketet Hållbar utveckling B och löper under vecka 13-22.
Under rubriken “Senaste uppdateringarna” noterar vi när någonting har uppdaterats eller adderats i länkarna och filerna nedanför.