Inspirationslåda skapandeprojekt


INSPIRATION för skapandeprojekt

Har du tips du vill dela med de andra i klassen? Skicka till oss så lägger vi upp det här.

Kreativa gestaltningar (klickbara länkar):

“I know where your cat lives” – en kartläggning av katter över hela världen genom att använda offentliga fotons metadata:

Chris Jordan visar på teknologi i överflödssamhället

Cygorg artisten Neil Harbisson är färgblind, men hör färger i stället och gör konst utifrån det. Han har också ett TED talk:

En fysisk gestaltning av information på nätet

Selfie-konst som verktyg

 

Inspiration för olika former ni kan använda:

Collage:   http://www.anothermag.com/art-photography/3318/top-10-collage-artists-hannah-hoch-to-man-ray

Installation:  http://neuemodern.com/work/Converse/

Dans:

Och självklart, ritning, film, musik, poesi, experiment.eller något annat!

 

Akademisk kommentar

Ett exempel på en film och akademisk kommentar (på annat tema) som Ingrid gjorde under en kurs:

Interdependence (FILM)

Academic commentary