Kort intervju: Kevin Anderson om flygets utsläpp och alternativa fakta


Flygets utsläpp har diskuterats mycket i Sverige den sista tiden. Klimatforskare och Naturvårdsverket hävdar att svenskarnas flygresor orsakar ungefär lika stora utsläpp som biltrafiken i Sverige. Men organisationen Svenskt Flygs generalsekreterare Henrik Littorin menar att dessa uppgifter är “alternativa fakta”, eftersom utsläppen från flyg är inte ens en tredjedel av bilarnas utsläpp. Här bemöter klimatforskaren och professorn vid Uppsala universitet Kevin Anderson Svenskt Flygs uppgifter, och kommenterar även deras språkbruk och möjligheten att öka flygandet genom att gå över till biobränslen.

Frågor: Rikard Warlenius
Foto: Jesse Schrage
Länk till Svensk Flygs uttalanden: https://flygkanalen.se/filmer/ar-flygets-utslapp-overdrivna/