Klimat- och hållbarhetsomställning i praktiken


Datum: Våren 2024: 30-31 maj

Sista anmälningsdag: Våren 2024: 8 april midnatt

Plats och upplägg: Två heldagar på plats med eget förberedande arbete innan, med möjlighet till uppföljning efteråt

Avgift: 10 700 kr exklusive moms (kurslitteraturen ingår)

Notera att detta är en uppdragsutbildning vilket betyder att din arbetsgivare ska stå för kursavgiften. Privatpersoner får inte köpa uppdragsutbildning (se förordning 2002:760).

Anmäl dig till vårens utbildning här »

Anmälningsvillkor och återbud

 

Om utbildningen

Den här utbildningen fokuserar på hur din organisation praktiskt kan arbeta med klimat- och hållbarhetsomställning inom en rad olika verksamheter och samhällssektorer. Utifrån den senaste klimatforskningen gällande koldioxidbudgetar och planetära gränser samt globala ramverk som Agenda 2030 sätts konkreta målsättningar fram för vad du vill uppnå inom din verksamhet. Utifrån dessa målsättningar går utbildningen igenom olika verktyg och metoder för att ställa om din verksamhet, minska klimatutsläpp, klimatanpassa och skapa ett mer jämlikt samhälle. Goda exempel och nya initiativ inom klimat- och hållbarhetsområdet från olika delar av världen diskuteras och sätter din egen organisations arbete i ett större, globalt sammanhang.

Vem är utbildningen till för?
Utbildningen riktar sig till dig som är beslutsfattare, samhällsplanerare och hållbarhetsstrateg inom olika sektorer, inom privat och offentlig verksamhet, på kommunal, regional och nationell nivå.

Vad får du med dig?

  • En introduktion gällande klimatförändringar, Agenda 2030 och arbetet för ett hållbart samhälle i en lokal och global kontext.
  • En överblick av olika goda exempel och initiativ inom klimat- och hållbarhetsområdet.
  • Förmåga att leda och organisera klimat- och hållbarhetsomställning inom ett specifikt verksamhetsområde.
  • Förmåga att använda olika praktiska verktyg och metoder för att arbeta med klimat- och hållbarhetsomställning inom olika samhällssektorer.

Upplägg
Två heldagar på plats i Uppsala med eget förberedande arbete innan inom egen verksamhet och egen läsning, med möjlighet till uppföljning och efterarbete efter de två heldagarna.

Kursledare
Daniel Mossberg, samverkansansvarig CEMUS Forum och samverkan, och Ewa Livmar, kurssamordnare CEMUS, leder planeringen och lägger upp utbildningen tillsammans med särskilt utvalda gästföreläsare och workshopledare med forsknings, pedagogisk eller praktisk erfarenhet inom området.

Litteratur och resurser
Inom utbildningens område finns en mängd olika böcker, filmer och annat material att bygga på. Följande kursbok används:

  • Laestadius, Staffan (2021). En strimma av hopp: Klimatkrisen och det postfossila samhället. Stockholm: Verbal Förlag

Trots 30 år av internationella förhandlingar blir klimatkrisen allt djupare. Vi har i bästa fall ett decennium på oss att undvika en katastrof. Men finns det något hopp när inte ens Parisavtalets klimatmål ligger i närheten av att uppfyllas?

Läs mer om boken här: https://verbalforlag.se/bocker/en-strimma-av-hopp/


 

Upplägg och CEMUS modell för uppdragsutbildning

Våra utbildningar bygger vidare på CEMUS utbildningsmodell med studentledda kurser med särskilt inbjudna gästföreläsare och pedagogiskt nyskapande lärandeprocesser. Innehållet kan skräddarsys helt utifrån din organisations behov eller så kan du välja en av utbildningarna ovan. Upplägget kan vara mer fokuserat på gästföreläsningar av experter inom området eller vara mer inriktat på interaktiva arbetsprocesser och diskussioner.

Utbildningarna kan vara mer i formen av intensiva heldagar eller en längre process över flera månader med ett antal träffar, intyg utfärdas alltid och utbildningarna kan ge högskolepoäng om det efterfrågas. Inga specifika förkunskaper krävs, men mer introducerande utbildningar kan byggas på med mer specialiserade inriktningar. Innehåll, upplägg och tema tas fram tillsammans med dig och din organisation i samarbete med kurssamordnare vid CEMUS som sen bjuder in olika forskare, aktörer och facilitatorer.

Läs mer här Vad är uppdragsutbildning? och här om CEMUS utbildningsmodell.


Här kan du se en intervju med Kevin Anderson från 7 december 2023 som tar upp det senaste gällande koldioxidbudgetar och klimatarbetet framöver.


 


Vill du veta mer? Kontakta

Daniel Mossberg
Samverkansansvarig CEMUS Forum och samverkan
daniel.mossberg[a]cemus.uu.se
073-065 02 28

 

Ewa Livmar
Kurssamordnare CEMUS
ewa.livmar[a]cemus.uu.se