Klimatet i kulturen


Datum: Våren 2024: 23-24 maj

Sista anmälningsdag: Våren 2024: 8 april midnatt

Plats och upplägg: Två heldagar på plats med eget förberedande arbete innan, med möjlighet till uppföljning efteråt

Avgift: 10 700 kr exklusive moms (kurslitteraturen ingår)

Notera att detta är en uppdragsutbildning vilket betyder att din arbetsgivare ska stå för kursavgiften. Privatpersoner får inte köpa uppdragsutbildning (se förordning 2002:760).

Anmäl dig till vårens utbildning här »

Anmälningsvillkor och återbud

 

Om utbildningen

Den här utbildningen fokuserar på och utforskar hur olika kulturella uttrycksformer behandlar en av vår tids största, existentiella utmaningar: de nu pågående och framtida klimatförändringarna. Utifrån olika teoretiska verktyg och tvärvetenskapliga tolkningsmodeller arbetar vi i utbildningen med olika praktiska, inspirerande exempel inom skönlitteratur, poesi, film, teater, musik och konst. Innehållet fokuserar på olika uttrycksformer utifrån olika organisationers inriktning, och upplägget kombinerar allt från studiebesök, litterära diskussioner i en bokcirkel, praktiska workshops och reflexiva processer. Utbildningen är anpassad för organisationer som både arbetar med vuxna och/eller barn.

Vem är utbildningen till för?
Utbildningen riktar sig till som är kulturarbetare inom olika områden, bibliotekarier, museipersonal, lärare, fritidspersonal, anställda inom kulturmyndigheter och stiftelser.

Vad får du med dig?

  • En uppdaterat, övergripande introduktion gällande klimatförändringar och arbetet för ett hållbart samhälle.
  • En övergripande bild och förståelse av olika kulturella uttrycksformer inom klimatområdet.
  • Förmåga att använda olika teoretiska och praktiska verktyg i arbetet med klimat och kultur.
  • Förmåga att organisera och leda olika kulturaktiviteter med klimattema (samtal, bokcirklar, filmvisningar, temadagar, utställningar, med mera).

Upplägg
Två heldagar på plats i Uppsala med eget förberedande arbete innan inom egen verksamhet och egen läsning, med möjlighet till uppföljning och efterarbete efter de två heldagarna.

Kursledare
Daniel Mossberg, samverkansansvarig CEMUS Forum och samverkan, och Ewa Livmar, kurssamordnare CEMUS, leder planeringen och lägger upp utbildningen tillsammans med särskilt utvalda gästföreläsare och workshopledare med forsknings, pedagogisk eller praktisk erfarenhet inom området.

Litteratur och resurser
Inom utbildningens område finns en mängd olika böcker, filmer och annat material att bygga på. Följande kursbok används:

  • Magnason, Andri Snær (2021). Om tiden och vattnet: en berättelse om vår framtid. Stockholm: Norstedts

Om tiden och vattnet är en storartad skildring av det isländska samhället, det globala hoppet som präglar klimatkampen och arbetet som behöver göras för att säkra människans framtid.

Läs mer om boken här: https://www.norstedts.se/bok/9789113108506/om-tiden-och-vattnet


 

Upplägg och CEMUS modell för uppdragsutbildning

Våra utbildningar bygger vidare på CEMUS utbildningsmodell med studentledda kurser med särskilt inbjudna gästföreläsare och pedagogiskt nyskapande lärandeprocesser. Innehållet kan skräddarsys helt utifrån din organisations behov eller så kan du välja en av utbildningarna ovan. Upplägget kan vara mer fokuserat på gästföreläsningar av experter inom området eller vara mer inriktat på interaktiva arbetsprocesser och diskussioner.

Utbildningarna kan vara mer i formen av intensiva heldagar eller en längre process över flera månader med ett antal träffar, intyg utfärdas alltid och utbildningarna kan ge högskolepoäng om det efterfrågas. Inga specifika förkunskaper krävs, men mer introducerande utbildningar kan byggas på med mer specialiserade inriktningar. Innehåll, upplägg och tema tas fram tillsammans med dig och din organisation i samarbete med kurssamordnare vid CEMUS som sen bjuder in olika forskare, aktörer och facilitatorer.

Läs mer här Vad är uppdragsutbildning? och här om CEMUS utbildningsmodell.


Här nedan kan du se en föreläsning från KlimatExistens-konferensen 2023 på liknande teman som utbildningen behandlar och diskuterar.

 


Vill du veta mer? Kontakta

Daniel Mossberg
Samverkansansvarig CEMUS Forum och samverkan
daniel.mossberg[a]cemus.uu.se
073-065 02 28

 

Ewa Livmar
Kurssamordnare CEMUS
ewa.livmar[a]cemus.uu.se