Kompendium Förändringsprocesser


Kursens artikelkompendium kommuniceras på två sätt; 1) genom en tematisk visualisering & översikt av litteraturen, och 2) genom en kronologisk lista med läsanvisningar för tillfällena på kursen. Visualiseringen innehåller samtlig litteratur och i listan till varje tillfälle finns ett urval.

I den här bilden kan ni navigera er till att hitta artiklar som relaterar till ert fördjupningsarbete, klicka på texterna för att ladda ner dem.
Om du vill ladda ner visualiseringen till din dator eller telefon kan du göra det här: Kompendium FP

Här följer läsanvisningar för varje vecka på kursen

Vecka 10

TISDAG 6 mars
kl. 9-16 Förändringssymposium

ONSDAG 7 mars
kl. 9-12 A Force More Powerful: Analys av historiska exempel på förändringsstrategier

TORSDAG 8 mars
kl. 9-12 Seminarium: förändringsteorier och strategier (OBS obligatorisk läsning inför seminarium)

13.15 – 16.00 Samskapande av kursvecka 2


Vecka 11

ONSDAG 14 mars
kl. 10 – 12 Bokcirkeln – Fördjupningsworkshop I

  • Inför den här workshopen ska ni ha läst ca hälften av era valbara böcker, det motsvarar: Emergent strategy s. 103, Let my people go surfing s. 111 och Re:imagening change s. 91

Vecka 12

ONSDAG 21 mars
kl. 9 – 12 Idéer för förändring – Fördjupningsworkshop II


Vecka 13

ONSDAG 28 mars
kl. 9 – 12 Utveckla & testa prototyper – Fördjupningsworkshop III


Vecka 15

MÅNDAG 9 april
kl. 9 – 12 Boksymposium

Symposiet bygger på era valbara fördjupningsböcker. Vissa förberedelser krävs: se ”Fördjupningsarbete övergripande instruktioner” under Uppgifter och instruktioner.

TISDAG 10 april
kl. 9 – 12 Psykologiska perspektiv på beteendeförändring

Under tisdagen gästas vi av Karin Kali Andersson, psykolog och engagerad i miljörörelsen. Inför tillfället kan ni läsa:

ONSDAG 11 april
kl. 9:30 – 15 Workshop i tillfälliga frirum

Onsdagens workshop faciliteras av Ruben Wätte, konstnärlig forskare. Inför tillfället krävs ingen särskild förberedelse, men bekanta er gärna med Ruben och hans verk via hans hemsida: http://rubenwatte.com/

TORSDAG 12 april
kl. 10 – 14 Seminarium – skrivuppgift

Inför seminariet lämnas utkast av skrivuppgift in via studentportalen. Instruktioner och förberedelser finns i dokumentet ”Skrivuppgift” under Uppgifter och instruktioner.

14 – 16 Vetenskapen i samhället – journalistik, forskning och förändring

Tillfället gästas av Marie-Louise Kristola, programledare för ”Klotet i P1” och Anneli Ekblom, föreståndare för CEMUS och universitetslektor vid Institutionen för arkeologi och antik historia. Förberedelser krävs – se ”Vetenskapen i samhället” under Uppgifter och instruktioner.

Läsning: