Kompendium och läsanvisningar Förändringsprocesser vt 19


I bilden nedan finner ni kursens artikelkompendium. I det återfinner ni både den obligatoriska läsningen inför kursens seminarier, samt den litteratur vi rekommenderar för att ni ska få en fördjupad förståelse för de teman som uppkommer på kursens tillfällen. I vissa fall erbjuder litteraturen också perspektiv som kompletterar de teman som uppkommer under dessa. Vi har visualiserat litteraturen med förhoppningen att det ska ge er en överblick till olika områden inom vilka man forskar och diskuterar förändring, samt där arbete med förändring kan ske. Vi rekommenderar att ni använder visualiseringen för att navigera er bland kursens litteratur och självständigt välja läsning som är särskilt relevant för ert förändringsprojekt.

Artiklarna finns att ladda ner på Studentportalen.

Om du vill ladda ner visualiseringen till din dator eller telefon kan du göra det här: Kompendium 2019

Här följer läsanvisningar för kursens veckor:

Vecka 11

Obligatorisk läsning

Inför Seminarium 1 (se seminarieinstruktion)


Vecka 12

Obligatorisk läsning

  • Egen fördjupningsbok: fortsatt översiktsläsning av hela boken, samt fördjupad läsning av utvalda delar ni finner relevanta för ert förändringsprojekt (se förberedelseuppgift inför workshops)

Inför Seminarium 2 (se seminarieinstruktion)

Rekommenderad läsning

Eftersom vi under den här veckan kommer diskutera universitetens roll och ansvar inom hållbar utveckling, samt att driva förändring genom lokal och regional planering, rekommenderar vi följande material för att fördjupa förståelsen för dessa teman:


Vecka 13

Obligatorisk läsning 

  • Egen fördjupningsbok: fortsatt läsning och fördjupning av de delar ni finner relevanta för ert förändringsprojekt

Rekommenderad läsning 

Eftersom vi under den här veckan kommer diskutera förändringsarbete utifrån ett reflexivt perspektiv där förståelse och förändring kombineras, samt civil olydnad och dess roll i demokratiskapande, rekommenderar vi följande material för att fördjupa förståelsen för dessa teman:


Vecka 14

Obligatorisk läsning 

  • Egen fördjupningsbok: fortsatt läsning och fördjupning av de delar ni finner relevanta för ert fördjupningsprojekt

Rekommenderad läsning 

Under den här veckan kommer vi diskutera journalistik och medias roll i miljö- och hållbarhetsfrågor. För att fördjupa förståelsen av veckans teman rekommenderar vi följande material:

  • TBD