Läsanvisningar – Introduktion till hållbar utveckling 2018


På den här sidan hittar ni vad ni ska läsa till de olika tillfällena under delkursen Introduktion till hållbar utveckling. Litteraturen examineras på kursen Tentarium den 10 september.

Vecka 36

Måndag 3 september

Onsdag 5 september

  • Kursbok: Thiele, L. P. (2016) Sustainability, (Second edition.) Introduction

Torsdag 6 september

Fredag 7 september