Läsanvisningar – Livsfilosofi och det moderna samhället


Kursböcker

  • Björk, Nina (2012) Lyckliga i alla sina dagar : om pengars och människors värde Stockholm: Wahlström & Widstrand
  • Brinkmann, Svend (2017) Ta ställning för ett meningsfullt liv övers. Holmqvist, Ninni Stockholm: Norstedts
  • Naess, Arne; Haukeland, Per Ingvar Karlsson, Mona C (2005) Livsfilosofi : ett personligt bidrag om känslor och förnuft Stockholm: Natur och kultur

Obs: Boken “Livsfilosofi” utges inte längre av förlaget, men kommer att finnas tillgänglig som PDF på studentportalen.
Vecka 13

Inför torsdag 28/3

Obligatorisk läsning

Fördjupning/bonusmaterialVecka 14

Inför tisdag 2/4

Obligatorisk läsning

Fördjupning/bonusmaterial

Inför torsdag 4/4

Obligatorisk läsningVecka 15

Inför tisdag 9/4

Fördjupning/Bonusmaterial

Inför torsdag 11/4

Obligatorisk läsning

Fördjupning/BonusmaterialVecka 16

Inför tisdag 16/4

Obligatorisk läsning

Fördjupning/Bonusmaterial


Vecka 17

Inför tisdag 23/4

Obligatorisk läsning

Fördjupning/Bonusmaterial

Inför Norgeresan

Fördjupning/BonusmaterialVecka 18

torsdag 2/5

Inför seminariet om Arne Neass Livsfilosofi

Obligatorisk läsning

  • Naess, Arne; Haukeland, Per Ingvar Karlsson, Mona C (2005) Livsfilosofi : ett personligt bidrag om känslor och förnuft Stockholm: Natur och kultur – Finns som PDF på studentportalen i mappen med samma namn, under rubriken kurskompendium.

 Vecka 19

tisdag 7/5

Inför seminariet om kärlek

Obligatorisk läsning

Fördjupning/Bonusmaterial

Inför föreläsningen med Johan Wejryd 

Obligatorisk läsning

Fördjupning/Bonusmaterial

 

torsdag 9/5

Inför seminarium om demokrati

Obligatorisk läsning

Fördjupning/Bonusmaterial

Obligatoriskt instuderingsmaterial som ersätter föreläsningen om identitet 9/5

 Vecka 20

tisdag 14/5

Inför seminariet om självförverkligande

Obligatorisk läsning

Fördjupning/Bonusmaterial

Inför föreläsningen med Ira Sundberg

torsdag 16/5

Inför seminariet om sorg

Obligatorisk läsning

Fördjupning/BonusmaterialVecka 21

Inför tisdag 21/5

Obligatorisk läsning

 

Fördjupning/Bonusmaterial

Inför torsdag 23/5

Obligatorisk läsning

 

Fördjupning/Bonusmaterial