Läsanvisningar – Livsfilosofi


Kursböcker:

 

  • Björk, Nina (2012) Lyckliga i alla sina dagar : om pengars och människors värde Stockholm: Wahlström & Widstrand
  • Naess, Arne; Haukeland, Per Ingvar Karlsson, Mona C. (2005) Livsfilosofi : ett personligt bidrag om känslor och förnuft [Ny utg.]: Stockholm: Natur och kultur
  • Strömquist, Liv (2016) Uppgång & fall Stockholm: Galago

 

Obs! Boken av Arne Naess är slut på förlaget, men kommer att finnas till försäljning under kursen.

 


Det moderna samhället


Vecka 12

 

Obligatorisk läsning för alla

Obligatorisk läsning för fristående studenter

Fördjupning

 


Vecka 13

 

Obligatorisk läsning för alla

Kursbok: Strömquist, Liv (2016) Uppgång & fall  s. 8 – 29 och s. 115 – 129

Kursbok: Björk, Nina (2012) Lyckliga i alla sina dagar s. 91 – 130

Obligatorisk läsning för fristående studenter

Fördjupning

 


Vecka 14

Inför tisdag 3/4:

Obligatorisk läsning för alla

Fördjupning

Inför torsdag 5/4

Obligatorisk läsning för alla

Kursbok: Strömquist, Liv (2016) Uppgång & fall s. 47 – 66

Kursbok: Björk, Nina (2012) Lyckliga i alla sina dagar 


Filosofiska förhållningssätt till hållbarhetsproblematiken


Vecka 15

Obligatorisk läsning för fristående studenter:

Inför tisdag 10/4

Inför  torsdag 12/4 och tisdag 17/4

Brinkmann, Svend (2017) Ta ställning för ett meningsfullt liv Norstedts, Stockholm – Kapitel 1 “Det goda” s. 33-46. Kap 4 “Självet” s. 69-78. Kap 5 “Sanningen” s. 79-85. Kap 9 “Friheten” s. 119-131 Boken finns som ref. ex. i Cemus bibliotek


Ekofilosofi


Vecka 16

Inför onsdag 18/4 – Föreläsning med Phap Ho

Inför torsdag 19/4 – Föreläsning med Pia Skoglund

 


Vecka 17

Obligatorisk läsning

Inför 24/4 – Litteraturseminarium

  • Naess, Arne; Haukeland, Per Ingvar Karlsson, Mona C. (2005) Livsfilosofi : ett personligt bidrag om känslor och förnuft [Ny utg.]: Stockholm: Natur och kultur

Fördjupning

Till Norgeresan 26/4


Det goda Livet


Vecka 18

Inför torsdag 3/5

Obligatorisk läsning

Fördjupning


Vecka 19

Inför tisdag 8/5 – Kultur

Obligatorisk läsning

Fördjupning


Vecka 20

Inför tisdag 15/5 – Historia

Obligatorisk läsning

Fördjupning

Inför torsdag 17/5 – Religion

Obligatorisk läsning

Fördjupning


Praktiker för ett meningsfullt liv


Vecka 21

Inför tisdag 22/5

Obligatorisk läsning

  • Strömquist, Liv (2016) Uppgång & fall Stockholm: Galago s. 83 – 113
  • Björk, Nina (2012) Lyckliga i alla sina dagar : om pengars och människors värde Stockholm: Wahlström & Widstrand s. 32-39, 91-99, 175-181
  • Jensen, Derrick (2006) Love does not imply pacifism

Fördjupning

Inför torsdag 24/5

Obligatorisk läsning

Fördjupning

 


Vecka 22

Obligatorisk läsning

 


Lästipslista för livsfilosofer

  • Haukeland, Per Ingvar (2008) Djup Glädje – med arne Naess in i djupekologin
  • Merchant, Carolyn (1994) Naturens död Symposium [I orginal (1980) Death of nature]