Läsanvisningar och kurskompendium – Projektkursen 2019


Läsanvisningar – Kommunikation och projektledning för hållbar utveckling ht 2019

Under projektkursen kommer vi huvudsakligen att använda oss av kursboken:

 • Stibbe, Arran (2009) The handbook of sustainability literacy : skills for a changing world Totnes, UK: Green Books

Kursboken ska läsas i sin helhet, även om det bara är vissa kapitel som finns med i läsanvisningarna. De är endast de kapitel som ska läsas till ett specifikt tillfälle som finns med här nedan.

I den obligatoriska läsningen ingår också en del kompletterande texter, filmer och ljudfiler som tillhör kurskompendiet. Allt detta material finns med i läsanvisningarna, och allt är klickbara länkar så att du enkelt kan hitta materialet. I vissa fall behöver du vara inloggad på studentportalen för att komma åt texterna.

 


vecka 45

Kursens första vecka är en intensiv uppstartsvecka, då vi påbörjar projektarbetet med att dela in grupper, förstå samarbetsprocesser och den design-thinking-modell som vi ska jobba med under kursen. Vi pratar om normer och exkludering och drar igång projektarbetet med en fältstudie.

 

Obligatorisk läsning

Inför workshopen 4:e november

Inför föreläsningen med Dena Gevarez

Inför fältarbetet den 8:e november

Bonusmaterial


vecka 46

Under kursens andra vecka arbetar vi med systemteori och går vidare i projektprocessen med problemformulering och att utforma konkreta idéer.

Obligatorisk läsning

Inför föreläsningen med Sara Andersson

 • Kursbok: Stibbe, Arran (2009) “The handbook of sustainability literacy : skills for a changing world”
  • kapitel 11
  • kapitel 23
  • kapitel 24

Inför workshopen den 11:e november

Inför workshopen den 13:e november

Bonusmaterial


vecka 47

Denna vecka ägnas åt att undersöka hur förändring skapas, och vi färdigställer och ger feedback på projektplanerna. Vi går nu in i projektets andra fas: genomförandet!

Obligatorisk läsning

Inför föreläsningen med Kata Nylén

Inför föreläsningen med Dennis Pamlin

Inför workshopen den 20:e november

Bonusmaterial


vecka 48

Från och med kursens fjärde vecka finns mycket tid för arbete med de egna projekten i grupperna. Vi påbörjar också arbetet med att förstå hur man kan göra för att nå ut med sitt projekt.

Obligatorisk läsning

Inför föreläsningen den 27:e november

 • Kursbok: Stibbe, Arran (2009) “The handbook of sustainability literacy : skills for a changing world”
  • Kapitel 4
  • Kapitel 16

Bonusmaterial


vecka 49

Under vecka 49 fortgår arbetet i grupperna. På onsdagen samlas vi för en obligatorisk workshop där vi stämmer av hur arbetet fortlöper.

Obligatorisk läsning

Inför workshopen den 4:e december

Bonusmaterial


vecka 50

Obligatorisk läsning

Inför föreläsningen den 11:e december

Bonusmaterial


vecka 51

Obligatorisk läsning

Inför workshopen den 16:e december

Bonusmaterial


vecka 02

Obligatorisk läsning

 

Bonusmaterial


vecka 03

Obligatorisk läsning

 

Bonusmaterial