Läsanvisningar Projektkursen 2017


På den här sidan hittar ni all läsning till delkursen “Kommunikation och projektledning för hållbar utveckling” inom Hållbar utveckling A.


Vecka 44

Välkomna till första veckan på projektkursen! Den här veckan kickstartar vi med projektprocessens två första workshops (måndag och onsdag) där ni kommer bestämma vilka teman ni vill arbeta med i kursens projektgrupper. Därefter följer två intensiva dagar i workshopen “Framtidens stadsutveckling” där vi kommer jobba bland annat med systemtänkande.

Obligatorisk läsning

Veckans film

 


Vecka 45

Under kursens andra vecka kommer ni jobba självständigt med era förstudier.

Obligatorisk läsning

Veckans film

 


Vecka 46

Kursens tredje vecka börjar med innovationer och strategier, divergent och konvergent tänkande. I Blombergs text möter vi en beskrivning av projekt som i mycket skiljer sig från Lilliesköld & Eriksson och mot slutet av veckan sätts de sista bitarna på plats för att starta genomförandet av projekten.

Obligatorisk läsning

Veckans film

 


Vecka 47

Under den fjärde veckan är det fokus på arbetet med projekten.

Obligatorisk läsning

Veckans film

 


Vecka 48

Under kursens femte vecka undersöker vi konstens roll i arbete med och kommunicerande av projekt för en mer hållbar utveckling.

Obligatorisk läsning

Veckans film

 


Vecka 49

Under kursens sjätte vecka undersöker vi skriftlig kommunikation och PR.

Obligatorisk läsning

Bonusmaterial

Veckans film

 


Vecka 50

Under kursens sjunde vecka fokuserar vi på muntlig framställning och presentationsteknik.

Obligatorisk läsning

  • Kursbok: Butler, O. E. (1995). Parable of the sower. New York: Warner Books. 1 timmes läsning

Veckans film

 


Vecka 51

Nu är vi framme vid kursens sista vecka. Den här veckan kommer vi avrunda och utvärdera projekten, samt avrunda hela Hållbar utveckling A på onsdagens Extroduktion.

Obligatorisk läsning

  • Kursbok: Butler, O. E. (1995). Parable of the sower. New York: Warner Books. Boken examineras på onsdagens seminarium och ska då vara utläst.