Litteraturkompendium och läsanvisningar – Projektkursen


På den här sidan hittar ni all läsning till delkursen “Kommunikation och projektledning för hållbar utveckling” inom Hållbar utveckling A 2018.


Vecka 44

Välkomna till första veckan på projektkursen! Kursen inleds med en bred introduktion till projekt och arbete för ökad hållbarhet utifrån diskussioner om styrkor, svagheter och utmaningar i andra projekt. Under första veckan undersöker vi även möjligheter i att utforska konst och holistiskt tänkande i relation till “omöjliga” problem, samt har en kritisk reflektion kring normer om hållbarhet samt miljörörelsens arbete med inkludering av olika människor och perspektiv.

Videosamling med exempel till måndagens introduktion

Obligatorisk läsning

Inför onsdagens föreläsningar

Veckans film

 


Vecka 45

Kursens andra vecka inleds med en tvådagarsworkshop i att förstå och förändra system, med fokus på hållbar stadsutveckling. Vi kommer spendera dagarna i Ulleråker och arbeta med utvecklingen där som fallstudie. På onsdagen följer sen två föreläsningar – en med fokus på psykologin bakom att skapa förändring och en som behandlar olika strategier kring effektiv kommunikation.

Obligatorisk läsning

Inför workshopen på måndag och tisdag

Inför onsdagens föreläsningar

Veckans film

 


Vecka 46

Kursens tredje vecka börjar arbetet med att ta idéer till era projekt och veckan startar med innovationer och strategier, divergent och konvergent tänkande. Andrew J. Ko har sammanställt en fantastisk  digital handbok för design och problemlösning som även är en bra resurs i ert senare arbete med projektplanen. Vid slutet av veckan är tanken att ni har både en grupp och en tydlig idé om vad det är ni vill arbeta med under resterande delar av kursen. I Jesper Blombergs text möter ni en bild av projektarbete som i mycket skiljer sig från Lilliesköld & Eriksson, två texter vi kommer återkomma till under seminariet kommande måndag.

Obligatorisk läsning

Veckans film

 


Vecka 47

Under den fjärde veckan på kursen kommer ni påbörja arbetet i era grupper. Det inleds med en workshop i att förstå grupprocesser utifrån samarbete, öppenhet och kreativitet. Måndagen avslutas med ett seminarium med fokus på de texter och föreläsningar vi haft hittills i kursen. Resten av veckan kommer ni ägna åt er projektplan.

Obligatorisk läsning

Veckans film

 


Vecka 48 – 51

Under den sista delen av terminen kommer ni framförallt att arbeta självständigt i era projekt. Eftersom era processer kommer skilja sig åt har vi här samlat material som ni kan läsa baserat på hur ert arbete utvecklar sig under veckorna.

Läsning

Filmer

JR – Use Art to Turn the World Upside Down

Jeni Cross – Three Myths of Behaviour Change

Per Cromwell – The Anatomy of Virality


Inför presentationerna!

Presentationsteknik – underlag från Agera Kommunikation

Nancy Duarte – The Secret Structure of Great Talks