Läsanvisningar – Välfärd, utveckling och globalisering 2017


Kursböcker

I den här delkursen används följande kursböcker

  • Butler, O. E. (1995). Parable of the sower. New York: Warner Books. (även senare utgåvor går bra) Halva boken läses under delkursens gång.
  • Thiele, L. P. (2016) Sustainability. (Second edition.) (även första upplagan från 2013 går bra).
  • Roy, A. (2012). Broken republic: three essays. London: Penguin.

Vecka 36

Kursen börjar med en bred ingång till begreppen välfärd, utveckling och globalisering.

Obligatorisk läsning

  • Kursbok: Thiele, L. P. (2016) Sustainability. (Second edition.) kap 2
  • Kursbok: Butler, O. E. (1995). Parable of the sower. New York: Warner Books. 1 timmes läsning

Vecka 37

Under kursens andra vecka fortsätter vi att undersöka betydelsen av kursens centrala begrepp. Veckan avslutas med ett seminarium som sammanfattar kursens första, introducerande del.

Obligatorisk läsning

Veckans film


Vecka 38

Den här veckan påbörjas kursens andra del som fokuserar på olika perspektiv på att mäta och värdera olika dimensioner av välfärd och utveckling. Den här veckan kommer vi också fokusera på de globala målen för hållbar utveckling. Nu inleds även kursens litteraturforum.

Obligatorisk läsning

1) Take the Gapminder Test 2017

2) Watch Hans & Ola Rosling Ted Talk: ​How Not to be Ignorant About the World

3)Read this page, which is an update of what Ola mentions in the TED Talk.

4) Read the updated Factfulness rules of thumb.

5) Try the ​Gapminder Test 2017​ again, in case you didn’t pass the first time.

Bonusmaterial


Vecka 39

Denna vecka fortsätter vi undersöka olika sätt att mäta och värdera välfärd och utveckling. Särskilt kommer vi kolla på BNP, alternativ till BNP samt möjligheten att värdera naturen med hjälp av ekosystemtjänster.

Obligatorisk läsning

Mer om att mäta och värdera

Veckans film


Vecka 40

Den här veckan avslutas delen om att mäta och värdera välfärd och utveckling genom ett seminarium i debattformat. På onsdagen inleder vi kursens sista del som kommer att fokusera på olika sätt att skapa, och distribuera, välfärd och utveckling.

Obligatorisk läsning

  • Kursbok: Roy, A. (2012) Broken Republic: Three essays. London: Hamish Hamilton, kap 3
  • Kursbok: Butler, O. E. (1995). Parable of the sower. New York: Warner Books. 1 timmes läsning

Veckans film


Vecka 41

Den här veckan djupdyker vi i olika perspektiv på hur välfärd och utveckling skapas och sprids, fokus ligger på olika förklaringsmodeller av dagens ekonomiska system.

Obligatorisk läsning

Veckans film


Vecka 42

Denna vecka är det dags att blicka framåt och diskutera hur välfärd och utveckling skulle kunna skapas och distribueras på ett annat sätt än idag.

Obligatorisk läsning

Bonusmaterial

Cherkovskaya et. al. (2017) The vocabulary of degrowth – a roundtable debate

Veckans film