Läsanvisningar VVV 2019 – del 2


På den här sidan hittar ni all läsning för andra halvan av Värderingar, Världsbilder och Visioner. I de fall litteraturen är knuten till specifika föreläsningar eller examinerande moment förväntas ni ha läst den innan tillfället. Ruben Wättes bok läses i egen takt veckorna 11 – 13.

 

Kursböcker

Wätte, Ruben (2013), Farligt Land – Terra Pericolosa, Lågtryck förlag

Dryzek, John S. (2013), The Politics of the Earth – Environmental Discourses, Oxford University Press

Egen bok – Väljs i relation till den tematiska fördjupningen

 

Vecka 11

Farligt Land (Läses i egen takt)

Kulturdebatt (DN) – Bättre och bättre

Bornemark, Jonna (2017), Försvarstal för icke-vetandet

 

Vecka 12

Farligt Land (Läses i egen takt)

Jorgensen, M & Philips, L (2002), Discourse analysis as theory and method (Läses inför föreläsningen med David Redmalm)

 

Vecka 13

Farligt Land (Läses i egen takt)

Wainwright, J & Bryan J (2009), Cartography, territory, property

 

Vecka 14 – 23

The Politics of the Earth

Egen bok – väljs i relation till den tematiska fördjupningen