Moment 2: Det goda livet, det goda samhället i olika historiska epoker, skilda kulturer och religioner 31 mars – 15 april


Uppdaterat 2020-03-31 kl. 23:07


Inledande inspiration och inramning

Read more about the movie “Network” in The Guardian here: Network at 40: the flawed satire that predicted Trump and cable ‘news porn’

 

Människan – var och en av oss – bär på större möjligheter än vi kan realisera. Den potientiella människan är alltid större än den reella. Jag tror att de flesta av oss är överens om att ett gott (en del skulle kanske säga utopiskt) samhälle är ett som skapar gynsamma förutsättningar för människan att realisera sin inneboende potiential.

― Mikael Kurkiala, s. 18, 2019

Människans andliga vandring, driven av själens hunger och törst, ger inte något “resultat”. Men den efterlämnar spår som blir till stigar för andra och för kommande generationer att följa. Men var och en av oss vandrar dem bara en liten bit. Förr eller senare når vi den punkt där alla ord och alla spår tar slut.

― Mikael Kurkiala, s. 231, 2019

 


Kursmål, kursböcker, teknik, kommunikation, förberedelseuppgift och examinerande seminarium

Tidsplanering moment 2

Kursen ges på 50% under andra halvan av vårterminen. Du ansvarar själv för tidsplaneringen av studietiden och den kommer vara olika för olika personer med olika studieteknik, studievana och förkunskaper inom ämnet. En övergripande uppskattning för de 35 timmarna du har att använda under moment 2 är:

 • Video, audio, bildmaterial eller motsvarande: 6 timmar.
 • Kursböcker och övrig läsning: 16 timmar.
 • Författande av förberedelseuppgift: 10 timmar.
 • Examinerande seminarium: 3 timmar
 • Vid tid över fördjupningsläsning och aktiviteter.

 

Kursmål för moment 2

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

 • kritiskt förhålla sig till olika uppfattningar om det goda livet och det goda samhället i olika historiska epoker, skilda kulturer och religioner;

 

Kursböcker och läsanvisning moment 2

Under moment 2 läser du hela boken Kurkiala, Mikael (2019). När själen går i exil. Stockholm: Verbum.

Boken När själen går i exil handlar om människans behov av ett existentiellt språk för att uttrycka sin innersta identitet och längtan också i ett modernt och sekulariserat land som Sverige. Utifrån antropologiska och filosofiska perspektiv argumenterar Mikael Kurkiala för att kyrkan, med sitt rika arv av berättelser, riter och rum, kunde inta en viktig roll i den ekologiska, sociala och andliga kris som vårt samhälle befinner sig i.

Läs mer om boken här: www.verbum.se

 

Teknik och kommunikation under kursen

För att kunna läsa kursen kommer du behöva en fungerande dator, surfplatta eller smartphone med internetuppkoppling. Seminarier, workshops och möten online underlättas om du har externa hörlurar med mikrofon eller motsvarande system. Det är viktigt att du laddar ner Zoom här: https://mp.uu.se/sv/web/info/stod/it-telefoni/resfria-moten/e-mote/zoom/installera-zoom och installerar det på den dator, platta eller telefon du kommer att använda vid seminarier, workshops och möten. När du installerat programmet behöver testköra det genom att klicka ‘New meeting’ (orange knapp) och se till att ljud och video funkar. Här finns några tips angående Zoom-möten: 9 tips för ett bra e-möte.

Varje måndag-onsdag mellan kl. 10.00-15.00 finns jag (Daniel Mossberg) tillgänglig via sms 073-065 02 28, ringer upp om det är något brådskande. Svar via email kan ta minst en vecka.

Skriftlig förberedelseuppgift moment 2

Uppgiften tar avstamp i och bygger på en engagerad läsning av Kurkiala, Mikael (2019). När själen går i exil. Stockholm: Verbum. Antalet sidor, ord är specificerat nedan, använd det sätt att referera du är van vid sen tidigare. Tänk på att skilja mellan vad som är på dina och andras resonemang, påståenden och diskussioner genom tydliga och för sammanhanget relevanta referenser.

Uppgiften ska innehålla följande delar:

 1. Olika historiska epoker: beskriv och kritiskt diskutera ett historiskt exempel på det goda livet och/eller det goda samhället som du tycker är särskilt intressant (minst 500 ord).
 2. Skilda kulturer: beskriv och kritiskt diskutera ett exempel från en kultur på det goda livet och/eller det goda samhället som du tycker är särskilt intressant (minst 500 ord).
 3. Olika religioner: beskriv och kritiskt diskutera ett exempel från en religion eller andlig tradition på det goda livet och/eller det goda samhället som du tycker är särskilt intressant (minst 500 ord).

Ladda upp din förberedelseuppgift på www.studentportalen.uu.se senast kl 13.00 onsdag 15 april.

 

Examinerande seminarium moment 2

Under det examinerande seminariet 15 april kl. 13.15-16.00 kommer vi att möta Mikael Kurkiala (om tekniken funkar) som inleder seminariet mellan kl. 13.15-15.00. Efter det fokuserar vi på era texter och diskussioner i förberedelseuppgiften. Det preliminära upplägget ser ut så här:

 1. Helgrupp: Hej och välkomna! Funkar tekniken för alla? Dagens upplägg
 2. Helgrupp: Kort presentationsrunda
 3. Helgrupp: Inledande presentation av Mikael Kurkiala
 4. Mindre grupper: Diskussion, frågor och tankar som knyter ihop inledningen med förberedelseuppgiften
 5. Helgrupp: Frågor och svar, och diskussion
 6. Paus
 7. Mindre grupper: Diskussion utifrån förberedelseuppgiften – presentera, sammanfatta ett av dina exempel (historia, kultur eller religion) och diskutera sen med alla i gruppen. Sen går turen vidare till nästa person tills ni är klar.
 8. Helgrupp: Sammanfattning och avrundning
 9. Helgrupp: Nästa moment på kursen

Texter (klicka på den fetmarkerade länken), video, audio och bildmaterial

Uppfattningar om det goda livet, det goda samhället i olika historiska epoker, skilda kulturer och religioner


Fördjupningsläsning och aktiviteter

Fördjupningsmaterial moment 2

 

Discovering the Joy of Solitude While Social Distancing
– Livia Gershon, JSTOR Daily, March 21, 2020

 

11 things I’ve learned from Educational Futures work that might be helpful for Covid-19
– Keri Facer, Educated Optimism blog, March 31, 2020

Fördjupningsaktivitet moment 1

Gör en vandring i ditt eget hem och stadsnära natur
Ta en distansierad promenad själv eller med någon du känner och reflektera, fundera över detta moments frågor. Känner du inte för det eller om du inte får gå ut kan du vandra ut till köket och inventera dina matvaror med inspiration av P1-programmet Meny (se nedan).