Moment 3: Teori, praktik och livserfarenhet ur ett livsfilosofiskt perspektiv 15 april – 6 maj


Uppdaterat 2020-04-16 kl. 10:41


Inledande inspiration och inramning


Filmen Interstellar av Christopher Nolan, 2014, finns att se på Netflix, och som hyrfilm på Youtube och Google Play.

 

What these narratives suggest is something seemingly paradoxical: that darkness might be a medium of vision, and that descent may be a movement towards revelations rather than deprivation. Our common verb ‘to understand’ itself bears an old sense of passing beneath something to fully comprehend it.

― Robert MacFarlane, s. 17 2019

 

Historically, pandemics have forced humans to break with the past and imagine their world anew. This one is no different. It is a portal, a gateway between one world and the next.

We can choose to walk through it, dragging the carcasses of our prejudice and hatred, our avarice, our data banks and dead ideas, our dead rivers and smoky skies behind us. Or we can walk through lightly, with little luggage, ready to imagine another world. And ready to fight for it.

― Arundhati Roy, ‘The pandemic is a portal’, Financial Times, April 3, 2020

 

I sensed from the time that I started it [The Work that Reconnects] a little over 30 years ago, that on one level it was to help people be better activists –more resilient, more creative, more responsible, more effective. And on a more ultimate level, I recognized I was doing it so that when things fall apart, we won’t turn on each other.

― Joanna Macy, “It Looks Bleak. Big Deal, It Looks Bleak”, 2018

 


Kursmål, kursböcker, teknik, kommunikation, förberedelseuppgift och examinerande seminarium

Tidsplanering moment 3

Kursen ges på 50% under andra halvan av vårterminen. Du ansvarar själv tidsplaneringen av studietiden och den kommer vara olika för olika personer med olika studieteknik, studievana och förkunskaper inom ämnet. En övergripande uppskattning för de 55 timmarna du har att använda under moment 2 är:

 • Gäster via Zoom: 5 timmar
 • Video, audio, bildmaterial eller motsvarande: 11 timmar.
 • Kursböcker och övrig läsning: 24 timmar.
 • Författande av förberedelseuppgift: 12 timmar.
 • Examinerande seminarium: 3 timmar
 • Vid tid över fördjupningsläsning och aktiviteter.

 

Kursmål för moment 3

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

 

Kursböcker och läsanvisning moment 3

Under moment 3 läser du hela boken Macfarlane, Robert (2019). Underland: A Deep Time Journey. London: Hamish Hamilton.

Underland is, as its title suggests, “a book about burial and unburial and deep time”, “the awful darkness inside the world”, “of descents made in search of knowledge”, to study the places where “we have long placed that which we fear and wish to lose, and that which we love and wish to save”. If fear is a constant companion on such journeys, for the reader at home there are many pleasures, most notably the armchair exploration of a far more benign landscape: the interior of Macfarlane’s magnificently well-furnished mind.

Läs en recension av boken här: “Underland by Robert Macfarlane review – a dazzling journey into deep time” The Guardian

Och lyssna på en intervju om boken här: On Being with Krista Tippett: Robert Macfarlane – The Hidden Human Depths of the Underland

 

Teknik och kommunikation under kursen

För att kunna läsa kursen kommer du behöva en fungerande dator, surfplatta eller smartphone med internetuppkoppling. Seminarier, workshops och möten online underlättas om du har externa hörlurar med mikrofon eller motsvarande system. Det är viktigt att du laddar ner Zoom här: https://mp.uu.se/sv/web/info/stod/it-telefoni/resfria-moten/e-mote/zoom/installera-zoom och installerar det på den dator, platta eller telefon du kommer att använda vid seminarier, workshops och möten. När du installerat programmet behöver testköra det genom att klicka ‘New meeting’ (orange knapp) och se till att ljud och video funkar. Här finns några tips angående Zoom-möten: 9 tips för ett bra e-möte.

Varje måndag-onsdag mellan kl. 10.00-15.00 finns jag (Daniel Mossberg) tillgänglig via sms 073-065 02 28, ringer upp om det är något brådskande. Svar via email kan ta minst en vecka.

Schemalagda kurstillfällen moment 3

Måndag 20 april kl. 18.15-20.00 OBSERVERA TIDEN håller Malin Christensson en workshop “The Work That Reconnects” utifrån Joanna Macy’s koncept. Läs mer om Malin Christensson här: https://theforestpath.ca/educators/ och The Work That Reconnects.

Måndag 27 april kl. 13.15-15.00 tillfälle med Anna Karin Hammar “Skapelsen och naturens rättigheter”. Anna Karin Hammar är präst och teolog, författare till en avhandling om Skapelsens mysterium, Skapelsens sakrament och till en ny psalm – Psalm i Antropocen. Hon är ersättare i Kyrkostyrelsen, Svenska kyrkan, och ledamot av Samiska rådet i Svenska kyrkan.

Måndag 4 maj kl. 13.15-15.00 föreläsning och diskussion med Fereshteh Ahmadi, professor i sociologi vid Högskolan i Gävle. Läs mer om Feresteh Ahmadis forskning om coping, kultur, musik och naturen här: www.hig.se

Ladda ner Powerpoint från föreläsningen. Feresteh tipsade även om tre böcker:

Skriftlig förberedelseuppgift moment 3

Uppgiften grundar sig på materialet på den här sidan, kursboken Macfarlane, Robert (2019). Underland: A Deep Time Journey. London: Hamish Hamilton och din egen livserfarenhet. Antalet sidor, ord är specificerat nedan, använd det sätt att referera du är van vid sen tidigare. Tänk på att skilja mellan vad som är på dina och andras resonemang, påståenden och diskussioner genom tydliga och för sammanhanget relevanta referenser.

Uppgiften ska författas enligt följande upplägg, 1000-1500 ord totalt:

 1. Senast kl. 17.00 onsdag 29 april: Formulera en egen fråga utifrån kursmålet: “Efter godkänd kurs ska studenten kunna: analysera och reflexivt förhålla sig till kopplingar mellan teori, praktik och livserfarenhet ur ett livsfilosofiskt perspektiv”. Lägg upp din fråga här https://padlet.com/daniel_mossberg/livsfilosofi eller direkt nedan.
 2. Välj en fråga från den gemensamma Padlet-tavlan och besvara, diskutera den. Inlämning av Föreberedelseuppgiften senast kl. 13.00 onsdag 6 maj.

Ladda upp din förberedelseuppgift på www.studentportalen.uu.se senast kl 13.00 onsdag 6 maj.

 

Examinerande seminarium moment 3

Under det examinerande seminariet 6 maj kl. 13.15-16.00 kommer vi att fokusera på era texter och diskussioner i förberedelseuppgiften. Det preliminära upplägg ser ut så här:

 1. Helgrupp: Hej och välkomna! Dagens upplägg
 2. Mindre grupper: Diskussion utifrån förberedelseuppgiften –
 3. Paus
 4. Mindre grupper: Diskussion utifrån förberedelseuppgiften –
 5. Helgrupp: Avslutande reflektioner och tankar i chatten
 6. Helgrupp: Nästa moment på kursen

 

Gjord med Padlet

Texter (klicka på den fetmarkerade länken), video, audio och bildmaterial

Livsfilosofiska perspektiv: kopplingar mellan teori, praktik och livserfarenhet


Fördjupningsläsning och aktiviteter

Fördjupningsmaterial moment 3

Fördjupningsaktivitet moment 3

Gör en vårvandring i park eller ta en distansierad promenad själv eller med någon du känner och reflektera, fundera över detta moments frågor. Känner du inte för det eller om du inte får gå ut, släck ner och vrid upp volymen och ta in videon nedan, gärna på en större skärm.