Lyssna på Divesteringspodden


Sveriges ekologiska fotavtryck beräknas vara 10 ton per person per år. Skulle man räkna med investeringar i fossila bränslen genom fondsparande stiger den siffran till 93 ton per person. I Divesteringspodden får lyssnaren höra mer om denna dolda klimatfråga och en av lösningarna på problemet – divestering.

I första avsnittet träffar vi Christian Tengblad från 350.org som berättar vad divestering är och hur metoden kan bidra till en fossilfri framtid. I andra avsnittet får vi höra om Uppsala universitets investeringar i fossilindustrin samt två studentperspektiv på divesteringsfrågan.  Joakim Andrén, student på Stockholms universitet, berättar hur studenterna fick universitetet att divestera och Karl Andreasson, aktiv i Fossil Free rörelsen på Uppsala universitet, beskriver deras arbete för att få universitetet att divestera som ännu inte lyckats.

I tredje avsnittet diskuteras divestering ur ett ekonomiskt perspektiv. Nationalekonomen Rob Hart berättar vad en fossilbubbla är och om fossilindustrin är ett hot mot världsekonomin. I sista och fjärde avsnittet får vi höra Maria Gardfjell prata om Uppsala kommuns val att divestera, där kommunen alltså gått före universitetet.

För att lyssna, klicka här.

Divesteringspodden är ett projekt av Simon Karlsson, Linnéa Wickman, Malin Whittaker & Ronja Jakobsson, inom ramen för kursen Hållbar utveckling A (30 hp) på CEMUS.