May 24: Climate and Sustainability Fair – Idea to Action


Welcome to the Climate and Sustainability Fair – Idea to Action – where you can meet and connect with inspiring organizations!

Join us for an inspiring afternoon with people engaged in making the world a better place! The fair aims to bring together students and the general public interested in doing more on climate and sustainability with the organizations where this is made possible.

When: May 24 kl. 12.00-16.00

Where: Blåsenhus Campus, see detail below

The fair where you talk to and get more information from different organizations is in the Blåsenhus entrance hall, von Kramers Allé 1A, Uppsala.

And these are the organizations presenting in different rooms at Blåsenhus, click on room names for maps and organization names for more info.


Välkommen till Klimat- och hållbarhetsmässan – Idé till handling – där du möter organisationer och kan bli inspirerad till engagemang!

Kom för en inspirerande eftermiddag med människor som är engagerad för en bättre värld! Syftet är att sammanföra studenter som är intresserade av att göra något för klimatet, och organisationer där detta görs möjligt. Mässans förhoppning är att ta bort den inneboende tröskeln som finns i att på egen hand söka upp miljörörelser och organisationer.

När: 24 maj kl. 12.00-16.00

Vart: Blåsenhus entréhall och olika rum, se info och kartor i programmet ovan